ทำไมคุณจึงควรเลือกใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025

1. คุณจะมีโอกาสที่จะทำให้ลูกค้าของคุณเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. คุณจะมีข้อมูลที่ดีที่สุดที่จะใช้แนะนำผลิตภัณฑ์ในตลาดส่งออก
3. ลดต้นทุนโดยการลดหรืดตัดค่าใช้จ่ายในการส่งไปทดสอบซ้ำที่ประเทศอื่น
4. ทำให้องค์กรของคุณสามารถแข่งขันได้


การได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 17025 เป็นการประกันความเชื่อมั่นของผลการสอบเทียบ  การวัดค่าความไม่แน่นอน โดยการผ่านการตรวจประเมินตามหลักวิชาการที่ยอมรับเป็นสากลในด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการมาตรฐานระหว่างประเทศที่ครอบคลุม ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการทดสอบความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  (ISO/IEC 17025:2005) เป็นระบบคุณภาพของการสอบเทียบเดียวที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ในปัจจุบันการสอบกลับได้ของการสอบเทียบสำหรับแหล่งรับรองการสอบเทียบที่ไม่ใช่มาตรฐาน  ISO 17025 มักจะมีปัญหาด้านวิชาการ ตามข้อกำหนดระหว่างประเทศของCEN/CENLEC องค์กรมาตรฐานแห่งชาติของประเทศต่อไปนี้ใช้มาตาฐาน European Standard นี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม ไซปรัส สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ก แอสโทเนีย ฟินแลนด์  ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี แลดเวีย ลิทูเนีย  ลักซ์เซมเบอร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย  สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์  และสหราชอณาจักร จะไม่มีกำแพงการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทคุณเมื่อการสอบเทียบของคุณทั้งหมด เป็นไปตามมาตรฐาน  ISO  17025 

Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1277312