หลักสูตรการฝึกอบรม
"ความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)"

การสอบเทียบในระบบการจัดการคุณภาพ    

วันที่จัดอบรม     วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552

เวลา                8.30 น- 16.00 น.

สถานที่            ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

วิทยากร           รอ.บรรจบ  สุขทัต

หัวข้อในการอบรม    1. ข้อกำหนด ISO : 16949 และการสอบเทียบเครื่องมือวัด

                              2. การทวนสอบเครื่องมือวัด

                              3. การนำใบรับรองผลการสอบเทียบไปใช้ประโยชน์


การสอบเทียบในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ตามระบบควบคุมคุณภาพ
การสอบเทียบในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ตามระบบควบคุมคุณภาพ
การ Inspection and Calibration of Tread Plug and Ring Gauge
การติดตั้งและการประเมินสภาพเครื่องจักรกล CNC
การสอบเทียบในระบบจัดการคุณภาพ
การควบคุม และสอบเทียบเครื่องมือวัด
ในระบบการจัดการคุณภาพ
ระบบการสอบเทียบในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และยานยนต์
ระบบการสอบเทียบในอุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรการฝึกอบรม
"การสอบเทียบในระบบการจัดการคุณภาพ"
ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง "ความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)" โดย ท่านวิทยากร ร.อ.บรรจบ   สุขทัตhttp://play.kapook.com/files/play/dookdik/0/354_40146.gifDownload Brochure Uncertainty of Measurement

วันที่จัดอบรม     วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2553

เวลา                8.00 น- 16.00 น.

สถานที่            ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

หัวข้อในการอบรม  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร

                            2. หลักเกณฑ์การเลือกห้องปฏิบัติการสอบเทียบให้เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมอาหาร

                            3. หลักเกณฑ์การสอบเทียบและวิธีการใช้เครื่องมือในภาคอุตสาหกรรมอาหารที่ถูกต้อง

                

สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02-578-0353-4
วันที่จัดอบรม     วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2552

เวลา                8.30 น- 16.00 น.

สถานที่            ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

วิทยากร           นายอนุสรณ์    ทนหมื่นไวย

หัวข้อในการอบรม    1. การ Specification of Thread Plug and Ring Gauge ตามมาตรฐาน ISO 3670 : 1979  JIS B 0251 : 1998

                              2. วิธีการสอบเทียบ Thread Plug and Ring Gauge ด้วย Universal Length Measuring Machine (ULM)

                              3. การกำหนดเกณฑ์การยอมรับได้ และการนำใบรับรองผลการสอบเทียบไปใช้ประโยชน์

สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02-578-0353-4

หัวข้ออบรม       การติดตั้งและการประเมินสภาพเครื่องจักรกล CNC

วันที่จัดอบรม     วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2553

เวลา                 10.00 น- 12.00 น.

สถานที่              ณ ห้อง 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

                        งาน "ASSEMBLY Technology 2010"

                         ณ BITEC บางนา

วิทยากร            อ.สืบศักดิ์   สุขการเพียร

                        อ.ลทธพล   จารุวัฒนวงศ์

                        อ.บุญชอบ   โสติประวัติ


สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์   ใจเย็น  Tel:02-578-0353-4

วันที่จัดอบรม     วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2553

เวลา                8.00 น- 16.00 น.

สถานที่            ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

หัวข้อในการอบรม  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร

                            2. หลักเกณฑ์การเลือกห้องปฏิบัติการสอบเทียบให้เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมอาหาร

                            3. หลักเกณฑ์การสอบเทียบและวิธีการใช้เครื่องมือในภาคอุตสาหกรรมอาหารที่ถูกต้อง

                

สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02-578-0353-4


วันที่จัดอบรม     วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2554

เวลา                 8.30 น- 16.00 น.

สถานที่             ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท

                        อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

หัวข้อในการอบรม 

     1.  การวิเคราะห์ระบบการวัด

     2.  การควบคุมเครื่องมือวัด และเฝ้าระวังตาม ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949 : 2002

     3.  บันทึกการสอบเทียบ / ทวนสอบ

     4.  ข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการตาม ISO/TS 16949 : 2002

     5.  ใบรับรองการสอบเทียบ

     6.  การสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC ด้วย Laser

                

สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02-578-0353-4

วันที่จัดอบรม     วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2554

เวลา                 8.30 น- 16.00 น.

สถานที่             ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ มหาชัย

                        จ.สมุทรสาคร

หัวข้อในการอบรม 

     1.  ข้อกำหนดการสอบเทียบของอุตสาหกรรมอาหาร (GMP/HACCP)

     2.  การสอบเทียบ ทวนสอบ ตาม ISO 10012-1

     3.  แนวทางการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพของอุตสาหกรรมอาหาร

หมดเขต วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 นี้          

สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่

คุณสุดารัตน์ ใจเย็น 02-578-0353-4


รายละเอียดหัวข้อในการฝึกอบรม
1. คำจำกัดความ
2. การวัด และจำนวนเลขหลักนัยสำคัญ
3. สถิติเบื้องต้น
4. การแจกแจงปกติ
5. การแจกแจงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสามเหลี่ยม
6. การประเมินความไม่แน่นอนตาม GUM
    (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement)
7. การรายงานผลการวัด

สถานที่จัดฝึกอบรม   ชั้น 2 ห้อง เบธเอล ณ โรงแรมเอวาน่า Avana Bangkok Hotel       
                                (บางนา-ตราด กม.2)


วันที่จัดฝึกอบรม   วันที่ 22-23 มีนาคม 2555 (พฤหัสบดี-ศุกร์) ระยะเวลา 2 วัน

ค่าลงทะเบียน
       3,500 + VAT 7% = 3,745 / ท่าน (ราคานี้รวม ค่าเอกสาร ,
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันทั้ง 2 วัน)

หมดเขตรับสมัคร   10 มีนาคม  2555

****  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัติ****

สนใจ หลักสูตรฝึกอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่  คุณสุดารัตน์   ใจเย็น โทรศัพท์ 02-578-0353-4  มือถือ 088-022-1148

การสอบเทียบ GAUGE BLOCK

วันที่จัดอบรม    วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2551
เวลา  09.00 น. – 16.30 น.
วิทยากร   อาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
ราคาค่าอบรม 1,800 + Vat 7% =1,926 บาท
จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 10 ท่าน
วิธีการอบรม  บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยมีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม หัวหน้างาน ช่างเทคนิค ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น มีความรู้เบื้องต้นในการประเมินค่า ความไม่แน่นอนในการวัด มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
หัวข้อการอบรม  - มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการสอบเทียบ GAUGE BLOCK 
- วิธีการสอบเทียบ GAUGE BLOCK
- การประเมินค่าความไม่แน่นนอนในการวัด
- การบำรุงรักษา GAUGE BLOCK

 

การสอบเทียบ OPTICAL FLATS/OPTICAL PARALLELS

วันที่จัดอบรม    วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2551
เวลา  09.00 น. – 16.30 น.
วิทยากร   อาจารย์จริยา บัวเจริญ
ราคาค่าอบรม 1,800 + Vat 7% =1,926 บาท
จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 10 ท่าน
วิธีการอบรม  บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยมีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม หัวหน้างาน ช่างเทคนิค ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น มีความรู้เบื้องต้นในการประเมินค่า ความไม่แน่นอนในการวัด มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
หัวข้อการอบรม  - มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการสอบเทียบ OPTICAL FLATS/OPTICAL PARALLELS
- วิธีการสอบเทียบ OPTICAL FLATS/OPTICAL PARALLELS
- การประเมินค่าความไม่แน่นนอนในการวัด
- การบำรุงรักษา OPTICAL FLATS/OPTICAL PARALLELS

 

ทำไมจึงต้องสอบเทียบ เครื่อง CNC

วันที่จัดอบรม         วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์  2552

เวลา                     15.15-16.00 น.

สถานที่                 ห้อง Convention Hall ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

วิทยากร                คุณสืบศักดิ์  สุขการเพียร นายกชมรมมาตรฐานเครื่องจักรไทย

ราคาค่าอบรม        สมาชิกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ท่านละ 500 บาท

                            บุคคลทั่วไป ท่านละ 700 บาท

หัวข้อการอบรม      -ทำไมจึงต้องสอบเทียบ เครื่อง CNC

ความสำคัญของการสอบเทียบ Machine Tools(CNC,CMM Etc.) ในภาคอุตสาหกรรม

วันที่อบรม         วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์  2552

เวลา                 13.00-16.00 น.

สถานที่             ชั้น 2 บริเวณงาน Thailand Industrial Fair 2009 ณ BITEC บางนา

วิทยากร            คุณสืบศักดิ์     สุขการเพียร  นายกชมรมมาตรฐานเครื่องจักรไทย

หัวข้อการอบรม  - ความสำคัญของการสอบเทียบ Machine Tools(CNC,CMM Etc.) ในภาคอุตสาหกรรม

การสอบเทียบ CNC ด้วย Laser

วันที่อบรม         วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม  2552

เวลา                 13.00-16.00 น.

สถานที่             ห้อง 213 ชั้น 2 บริเวณงาน IMAC 2009 & INTERMACH' 09 

                       ณ BITEC บางนา

วิทยากร            คุณสุชล จิรศิลป์ และ คุณปนัดดา  เคนมี

หัวข้อการอบรม  - การสอบเทียบ CNC ด้วย Laser


"เทคนิคการใช้่เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ"

ภายใต้โครงการผลิตช่างผู้ตรวจสอบเครื่องจักรกล CNC เบื้องต้น

วันที่อบรม         วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน  2552

เวลา                 08.30-17.00 น.

สถานที่             ณ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวนิช

                       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จ.ชลบุรี

วิทยากร            จากบริษัท ซูมิโตโม อิเล็คทริค ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หัวข้อการอบรม  - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการกลึง (Turning Process)

                        - ความเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องมือตัดฯ (Cutting Tools) อย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต และต้นทุนการผลิต

                        - ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการตัดฯ (Cutting Process)

                        - ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเจาะ (Drilling Process)และการเลือกใช้ดอกสว่านแต่ละประเภท (Drill Selection)


                        สนใจเข้าร่วมฟังการอบรมติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-578-0353-4 (คุณพรรณี)และ(คุณสุดารัตน์)

"การวัดกำลังไฟฟ้า (Power Measurement and Power Quality)"

วันที่อบรม         วันพุธที่ 7 ตุลาคม  2552

เวลา                 10.00-12.30 น.

สถานที่             ณ ห้อง Jupitor 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

หัวข้อการอบรม  - การวัดกำลังไฟฟ้า (Power Measurement and Power Quality)                     


สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรมติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02-578-0353-4 (คุณพรรณี)และ(คุณสุดารัตน์)


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

"Importance of Machine Tools Calibration"

วันที่อบรม         วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2553

รอบเช้าเวลา       10.30-12.30 น.

รอบบ่ายเวลา       13.30-16.00 น.

สถานที่             บริเวณ Hall 103 งาน "INTERMACH 2010"

                       ณ BITEC บางนา

วิทยากร            คุณสมศักดิ์   ยศสุนทร

หัวข้อการอบรม  - Importance of Machine Tools Calibration

วันที่จัดอบรม     วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2553

เวลา                8.30 น- 16.00 น.

สถานที่            ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

วิทยากร           รอ.บรรจบ   สุขทัต

หัวข้อในการอบรม    1. การสอบเทียบเครื่องมือวัด ข้อกำหนด ISO 16949

                            2. การเพิ่มศักยภาพการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดย Laser

สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02-578-0353-4

ทำไมจึงต้องทดสอบและสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC

วันที่อบรม         วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553

เวลา                 13.00-16.00 น.

สถานที่             ชั้น 2 บริเวณงาน "Thailand Auto Parts & Accessories 2010 (TAPA 2010)"

                       ณ BITEC บางนา

วิทยากร            คุณสมศักดิ์   ยศสุนทร

หัวข้อการอบรม  - ทำไมจึงต้องทดสอบและสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC

วันที่จัดอบรม     วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2553

เวลา                 8.30 น- 16.00 น.

สถานที่             ณ ศูนย์ฝึกอบรม เอ็ดเทค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

                        นิคมอุตสาหกรรม สยามอิสเทิร์น จ.ระยอง

หัวข้อในการอบรม 

     1.  การวิเคราะห์ระบบการวัด ISO/TS 16949 : 2002

     2.  การควบคุมเครื่องมือวัด และเฝ้าระวังตาม ISO/TS 16949 : 2002

     3.  บันทึกการสอบเทียบ / ทวนสอบ ตาม ISO/TS 16949 : 2002

     4.  ข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการตาม ISO/TS 16949 : 2002

     5.  ใบรับรองการสอบเทียบ

     6.  การสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC ด้วย Laser

                

สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02-578-0353-4


ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง "การสอบเทียบในระบบการจัดการคุณภาพ" โดย ท่านวิทยากร ร.อ.บรรจบ   สุขทัต

รายละเอียดหัวข้อในการฝึกอบรม
1. การควบคุมเครื่องมือวัดและเฝ้าระวังตาม ISO 9001 : 2008
2. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการวัด :- การวัด ความถูกต้อง ความคลาดเคลื่อน และความไม่แน่นอน
3. ความสามารถสอบกลับได้ของการวัด
4. การสอบเทียบ และการทวนสอบ
5. อัตราส่วนความไม่แน่นอน
6. ใบรับรองการสอบเทียบ
7. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/TS16947 Clause 7.6.3 Laboratory Requirements)

สถานที่จัดฝึกอบรม   ชั้น 5 ห้อง 501/1 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

วันที่จัดฝึกอบรม   วันที่ 9-10 สิงหาคม  2554 (อังคาร-พุธ) ระยะเวลา 2 วัน

ค่าลงทะเบียน       3,000 + VAT 7% = 3,210 / ท่าน (ราคานี้รวม ค่าเอกสาร , ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวััน)

****  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัติ****

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่  คุณสุดารัตน์   ใจเย็น โทรศัพท์ 02-578-0353-4  มือถือ 088-022-1148


 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 757328