การสอบเทียบที่คุณต้องการ

การสอบเทียบที่คุณต้องการ
หากองค์กรของคุณเป็นเหมือน บริษัท เทคโนโลยีส่วนใหญ่ อุปกรณ์ทดสอบเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ หนึ่งในค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ทดสอบคือความเชื่อมั่นที่คุณได้รับจากการวัด และการตัดสิน ผ่าน/ไม่ผ่าน – จากค่าที่วัดได้ แหล่งที่มาของความเชื่อมั่นนั้นคือความถูกต้องที่ระบุไว้ในแต่ละเครื่องมือและรากฐานของความถูกต้องคือการสอบเทียบ  ในที่สุดแล้วรากของปัญหาใต้หลักการดังกล่าวคือผู้ให้บริการที่คุณเลือกเพื่อสอบเทียบเครื่องมือของคุณ
การสอบเทียบ(ภาพรวม)
การสอบเทียบเป็นขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพของเครื่องมือทดสอบภายใต้การทดสอบ (UUT) โดยใช้เครื่องมือทดสอบที่มีประสิทธิภาพดีกว่า IUT ประสิทธิภาพของเครื่องมือของห้องปฏิบัติการต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานระบบสากล (SI) ผ่านทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเช่นNIMT,NIST, NPL,PTB, BIPM หรือ อื่นๆ.,
การสอบเทียบเกี่ยวข้องกับขั้นตอนมากกว่าที่คุณอาจจะจินตนาการและกระบวนการโดยรวมจะถูกแสดงในรูปที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่แท้จริงของเครื่องมือกับ specification (ข้อกำหนดคุณลักษณะ)ที่เผยแพร่แล้ว (เช่น "data sheet")ในทางอุดมคติผู้ให้บริการจะทดสอบประสิทธิภาพตามข้อกำหนดทั้งหมดที่มีระบุไว้รวมทั้งสำหรับoption ที่ติดตั้งไว้ทุกครั้ง หากเครื่องทดสอบผ่านการทดสอบทั้งหมดกระบวนการนี้จะสรุปได้: เครื่องมืออยู่ในข้อกำหนดและคุณสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ

หากเครื่องมือนี้สังเกตว่าไม่ได้ใช้งานตามข้อกำหนด ในอุดุมคติสำหรับผู้ให้บริการจะดำเนินการปรับเปลี่ยนและทดสอบเครื่องมือใหม่ ดังที่แสดงไว้ในแผนภาพกระบวนการจะวนกลับและเริ่มต้นใหม่ หรือสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถปรับให้เป็นไปตาม specได้ ก็จะไปสู่เส้นทาง "กระบวนการซ่อมแซมฮาร์ดแวร์" ได้ การซ่อมเริ่มต้นด้วยการวินิจฉัยปัญหาและการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่จำเป็น เมื่อการซ่อมแซมสำเร็จแล้วการปรับค่าจะดำเนินการและขั้นตอนการสอบเทียบจะกลับไปสู่การทดสอบสมรรถนะ หลังจากเครื่องทดสอบผ่านการทดสอบสมรรถนะทั้งหมดแล้ว เพื่อลดเวลาตอบสนองและบริหารต้นทุนผู้ให้บริการควรสามารถปรับและซ่อมแซมบ้านได้ (โดยไม่ต้องส่งเครื่องมือไปยังผู้ให้บริการรายอื่น)

การเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม
การตรวจสอบว่าคุณได้รับการสอบเทียบที่คุณต้องการมีหลายมิติที่สำคัญ เพื่อช่วยในการกำหนดความต้องการของคุณส่วนที่เหลือของบทความนี้จะนำเสนอแนวทางที่แสดงในรูปที่ 2 ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยกระบวนการสามขั้นตอนซึ่งจะช่วยเน้นความสำคัญในการสอบเทียบที่สำคัญที่สุดของคุณ (สามกล่องแรกในรูปที่ 2) ถัดไปคือชุดของรายการตรวจสอบสั้น ๆ ที่จะช่วยในการประเมินผู้ให้บริการที่มีศักยภาพและเลือกอุปกรณ์ที่มีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ (yes / no loop ในรูปที่ 2)
การระบุความต้องการและการกำหนดเอกสาร
จุดเริ่มต้นของการสอบเทียบที่ถูกต้องคือการระบุความต้องการที่สำคัญที่สุดของคุณ ซึ่งมีสามขั้นตอนดังนี้:
1. ระบุเครื่องมือที่สำคัญของคุณ
2. ระบุข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับแต่ละเครื่องมือเหล่านั้น
3. กำหนดชนิดของการบันทึกและรายงานที่คุณต้องการ และจัดทำเป็นเอกสารบ่งสถานะการสอบเทียบของเครื่องมือและข้อกำหนดสำคัญ ๆ
ลองมาดูให้ละเอียดขึ้นในแต่ละอัน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุเครื่องมือสำคัญ 
อุปกรณ์ทดสอบทุกชิ้นถูกซื้อด้วยเหตุผล: อาจเป็นคุณลักษณะสำคัญความสามารถการวัดหรือข้อกำหนด ในกรณีส่วนใหญ่คุณสามารถระบุเครื่องมือที่มีผลกระทบสูงซึ่งขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นเครื่องมือ RF หรือไมโครเวฟที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเครื่องวิเคราะห์สัญญาณเครื่องวิเคราะห์เครือข่ายเครื่องกำเนิดสัญญาณเครื่องสุ่มตัวอย่างหรือเครื่องวัดสัญญาณออสซิลโลสโคปแบบเรียลไทม์และมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูง
ขั้นที่ 2: ระบุข้อกำหนดที่สำคัญ
เมื่อคุณได้ระบุเครื่องมือที่สำคัญที่สุดแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องระบุข้อกำหนดสำคัญที่แต่ละคนจะต้องปฏิบัติตามเพื่อช่วยให้มั่นใจถึงความสำเร็จขององค์กรของคุณ จุดเริ่มต้นที่ดีคือการรวบรวมรายชื่อข้อกำหนดสำหรับเครื่องมือแต่ละตัว ตัวอย่างเช่นความถูกต้องของค่าความกว้างหรือระดับเสียงเฉลี่ยที่แสดงในเครื่องวิเคราะห์สัญญาณช่วงไดนามิคหรือความถูกต้องแบบไดนามิกในตัววิเคราะห์เครือข่ายเวกเตอร์และสัญญาณรบกวนเฟสหรืออัตราส่วนการรั่วไหลของพลังงานในช่องสัญญาณในเครื่องกำเนิดสัญญาณ ขั้นตอนถัดไประบุระดับความแม่นยำและความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละข้อกำหนดหลัก ไม่ว่าคุณจะต้องการระดับใดเท่าไรและหากค่าความคลาดเคลื่อนของคุณยังน้อย แต่เครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบต้องดียิ่งกว่า
ขั้นที่ 3: กำหนดระเบียนและรายงานที่จำเป็น
บันทึกการทำงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสอบเทียบและความต้องการของคุณจะขึ้นอยู่กับ ลูกค้าที่คุณให้บริการ, ความต้องการด้านกฎระเบียบของประเทศที่คุณ (หรือพวกเขา)ดำเนินธุรกิจอยู่, มาตรการด้านคุณภาพภายในองค์กรของคุณ, ข้อกำหนดการตรวจสอบภายในหรือภายนอกและอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นใบรับรองการสอบเทียบรายงานการตรวจสอบย้อนกลับและรายงานข้อมูล (เช่นข้อมูลการวัดจริง) รายงานฉบับนี้ควรมีให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบเอกสารพิมพ์
ในทุกกรณีคุณจะต้องการรายงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพและการสอบเทียบ ความสามารถในการตรวจทานเครื่องมือเหล่านั้น และเปรียบเทียบข้อกำหนดกับความต้องการของคุณ, ความถูกต้อง, ความคลาดเคลื่อน ฯลฯ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาความเชื่อมั่นในการวัดที่คุณต้องพึ่งพามากที่สุด
หมายเหตุขั้นสุดท้าย: เนื้อหาของเอกสารการสอบเทียบจะแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ให้บริการ : ความไม่แน่นอนของการวัด, แถบป้องกันของข้อจำกัดการยอมรับ, สัญลักษณ์ของหน่วยรับรองระบบ และอื่น ๆ การได้รับรายละเอียดที่แน่ชัดสามารถช่วยให้มั่นใจในการสอบเทียบเครื่องมือของคุณได้
ผู้ให้บริการสอบเทียบกับความต้องการของคุณ
เมื่อประเมินผู้ให้บริการการสอบเทียบที่มีศักยภาพกรอบการประเมินทั่วไปสำหรับการประเมินผลเป็นส่วนเสริมที่เป็นประโยชน์สำหรับรายชื่อเครื่องมือข้อกำหนดและรายงานที่เฉพาะเจาะจงขององค์กรของคุณ ส่วนหลัก ๆ ของกรอบดังกล่าวอาจได้รับการรับรองการสอบเทียบและการจัดทำเอกสาร
ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเทมเพลตสำหรับเครื่องมือประเมินผลผู้ขายและแต่ละส่วนจะเน้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งจากสามส่วนที่อธิบายไว้ข้างต้น เพื่อช่วยในการประเมินผลรายการตรวจสอบแต่ละรายการจะมีคำถามที่หลากหลายซึ่งจะช่วยให้คุณประเมินว่าผู้ให้บริการอาจปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างไร