การสอบเทียบ: ทำไมเป็นเรื่องสำคัญ

การสอบเทียบ: ทำไมเป็นเรื่องสำคัญ
บทความเกี่ยวกับการสอบเทียบนี้ผมจะพูดถึงตอนจบของการบริการที่รวดเร็ว,มีคุณภาพสูง และ ราคาต่ำ แม้ว่าบางคนอาจคิดว่าห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะทำคุณภาพอย่างลวกๆ เนื่องจากลูกค้ามักต้องการราคาที่ต่ำและบริการที่รวดเร็ว ห้องปฏิบัติการสอบเทียบส่วนใหญ่พยายามทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใน ขณะเดียวกันกับที่สามารถตอบสนองความต้องการอื่น ๆ ของตลาดด้วย
ทำไมหรือ? 
เพราะคนที่ทำงานและบริหารจัดการงานรู้ว่ามันสำคัญแค่ไหน ความขัดแย้งในห้องปฏิบัติการมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวกับคำถามหนึ่งเสมอนั่นคือ: ใช่มันดีแล้ว แต่ทำไมเราไม่สามารถทำมันให้ดีขึ้น? เป็นวัฒนธรรมที่เรามักพูดกันว่า "มันดีเพียงพอ"
แต่นั่นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำว่า "เราสามารถทำได้ดีกว่าเสมอ"
การวัดและการสอบเทียบมีความสำคัญต่อทุกด้านตั้งแต่การค้าโลกไปจนถึงชีวิตส่วนตัวของเรา อย่างน้อยกว่า 5,000 ปีแล้วที่เรามีข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับความแม่นยำและมาตรฐานของการชั่งตวงวัด ระบบปัจจุบันของข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับชั่งตวงวัด มีอยู่ตั้งแต่ ค.ศ.1875 เมื่อสนธิสัญญา"เมตริก" ได้ลงนามโดยสหรัฐอเมริกาและอีก 16 ประเทศ ขณะนี้มีสมาชิกเกือบ 70 รายและกลุ่มประเทศอื่น ๆ ระบบหน่วยงานระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่าระบบเมตริกที่ทันสมัยเป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการตรวจวัดในเกือบทุกประเทศและใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันในประเทศหลัก ๆ ทุกประเทศยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลกระทบต่อหลายระดับ
ในระดับนานาชาติ "ความเข้ากันไม่ได้ทางการวัด" ถือเป็นอุปสรรคทางการค้าที่ร้ายแรง ในคำนำในหนังสือของ SK Kimothi เรื่อง The Uncertainty of Measurements, SK Joshi กล่าวถึงประเด็นของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหนึ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับสำหรับการใช้งานในอีกประเทศหนึ่ง  องค์การการค้าโลก ยังกล่าวถึงข้อตกลงดังกล่าว ในข้อตกลงทางเทคนิคด้านการกีดกันทางการค้า (TBT) ข้อที่ 5 ของข้อตกลงตระหนักถึงสิทธิของแต่ละประเทศในการกำหนดมาตรฐานที่ เหมาะสม,ยุติธรรมและเท่าเทียมกันในการปกป้องสิ่งแวดล้อม,ความปลอดภัยสาธารณะ และผลประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยไม่ให้ผลิตภัณฑ์ในประเทศได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้คาดว่าประเทศสมาชิกจะลดอุปสรรคด้วยการจัดเตรียมการประเมินความสอดคล้องกัน
Joshi กล่าวว่าข้อตกลงในการประเมินความสอดคล้องนี้จะกล่าวถึงการดำเนินงานของห้องสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025 และการดำเนินงานขององค์กรด้านการผลิตและบริการตามมาตรฐาน ISO 9000 ข้อที่ 6 ของข้อตกลง TBT ได้กำหนดระบบการตกลงยอมรับร่วมระหว่างประเทศระหว่างหน่วยประเมินความสอดคล้อง
ในระดับชาติและระดับรัฐ มีบันทึกประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงแทบทุกประเทศมีการวางกฏระเบียบของการชั่ง ตวง และวัด ต่างๆ ตัวอย่างเช่นหนึ่งในคำมั่นสัญญาที่ King John เห็นพ้องใน “มหากฎบัตร” คือการจัดตั้งระบบชั่งตวงวัดเป็นแบบเดียวกันในอังกฤษ ในประเทศสหรัฐอเมริกาการจัดตั้งระบบชั่งตวงวัดระดับชาติที่สามารถ ตรวจสอบย้อนกลับไปยังบทความข้อที่ 9 ของมาตราของการร่วมมือกันปี ค.ศ.1777 หลังจากนั้นสิบปีรัฐบาลเดียวกันนั้นได้เพิ่มข้อบังคับข้อที่ 1 มาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
วันนี้รัฐบาลสหรัฐมีมาตรการหลายอย่างและมีข้อกำหนดในการสอบเทียบหลายประการ กฎระเบียบของรัฐบาลกลางครอบคลุมพื้นที่เช่นความถูกต้องสำหรับความถี่ของเครื่องส่งสัญญาณเครื่องวัดความเร็วอากาศยานและมาตรวัดความเร็วของรถยนต์เงื่อนไขต่างๆเช่นระดับมลพิษโอโซนและมลพิษอื่น ๆ ในอากาศหรือน้ำ ตลอดจนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในกรณีส่วนใหญ่การวัดใด ๆ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต้องทำด้วยเครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบ
ในสหรัฐอเมริกา 50 แห่งในแต่ละรัฐรวมทั้งอเมริกันซามัวเขตโคลัมเบียกวมเปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินมีสำนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานเหล่านี้ควบคุมเครื่องมือวัดต่างๆที่ใช้สำหรับการพาณิชย์ในรัฐ ตัวอย่างของอุปกรณ์วัดที่ควบคุมโดยรัฐ ได้แก่ เครื่องวัดค่าไฟฟ้า, เครื่องสูบน้ำเบนซินเครื่องชั่งในซูเปอร์มาร์เก็ต,มิเตอร์จอดรถ, ไม้บรรทัดและตลับเมตร อุปกรณ์ทั้งหมดนี้วัดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณซื้อเนื่องจากรัฐต้องการให้คุณมั่นใจว่าได้รับสิ่งที่คุณจ่าย
ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่การใช้เครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเหตุผลด้านการเงิน คุณภาพการวัดที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดต้นทุนของกระบวนการผลิต การวัดจะมีประโยชน์เฉพาะเมื่อทำในเวลาและสถานที่ที่ถูกต้อง มีความถูกต้องและแม่นยำเพียงพอสำหรับงานและสามารถทำซ้ำได้และผลิตซ้ำได้ หากมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้และข้อมูลจะได้รับการบันทึกและใช้อย่างเหมาะสมข้อมูลการวัดจะช่วยในการจัดการในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถช่วยลดความผันแปรของกระบวนการ, ของเสียในกระบวนการผลิต,การทำงานซ้ำและต้นทุนอื่น ๆ อันเกิดจากการมีการจัดการคุณภาพที่ไม่ดี อย่างไรก็ตามการวัดที่มีคุณภาพดีทำได้เฉพาะเมื่อใช้เครื่องมือวัดที่ได้รับการสอบเทียบ
การสอบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการการวัดโดยรวม, การลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการวัด (เช่นรูปแบบ,เหมาะสม และหน้าที่), ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการยอมรับในระดับสากล การวัดที่ทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ได้รับการสอบเทียบอาจทำให้เกิดปัญหาความรับผิดทางกฎหมายต่างๆ ไม่สามารถขจัดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจได้ แต่ขั้นตอนการบริหารจัดการการวัดผลที่ดีสามารถวัดระดับความเสี่ยงและทำให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถมองเห็นได้ ISO 9001 อ้างถึง ISO 10012 เป็นแนวทางที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบการบริหารจัดการการวัด
ผลบวก
เครื่องชั่งที่ได้รับการสอบเทียบสามารถทำอะไรได้บ้าง? นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
• เครื่องชั่ง ซึ่งสามารถใช้ในการวัดมวลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การเปรียบเทียบระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NMIs) ผลลัพธ์สามารถให้ความมั่นใจในความสามารถในการวัดซึ่งเปรียบเทียบกันได้ในระดับนานาชาติ
• NMI สามารถเทียบมาตรฐานมวลโดยใช้มาตราส่วนเดียวกันสำหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐานการสอบเทียบมาตรฐานของรัฐและองค์กรที่เป็นอิสระซึ่งใช้มาตรฐานเหล่านี้เป็นมาตรฐานการถ่ายโอน
• ผู้ผลิตเครื่องชั่งน้ำหนักแบบแพคเกจสามารถใช้มาตรฐานของตนเองซึ่งมีการสอบเทียบโดยใช้มาตรฐานการถ่ายโอนเพื่อตรวจสอบและปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของตน  หากมาตรฐานของพวกเขาไม่ได้รับการสอบเทียบอย่างถูกต้องเครื่องชั่งที่ผลิตอาจไม่ถูกต้อง
• น้ำหนักอาจส่งผลต่อ บริษัท ขนส่งระหว่างประเทศที่เพิ่งซื้อหีบห่อเพื่อชั่งน้ำหนักด้วยวิธีการต่างๆ ประการแรกบรรจุภัณฑ์จะถูกขนส่งในเครื่องบินของ บริษัท เครื่องบินทั้งหมดมีข้อ จำกัด เกี่ยวกับน้ำหนักที่บรรทุกได้และต้องมีการกระจายน้ำหนักอย่างเหมาะสมเพื่อให้เครื่องบินบินได้อย่างถูกต้อง การคำนวณน้ำหนัก และ ความสมดุลเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าในเครื่องบินทุกเครื่อง
ประการที่สองหีบห่อทั้งหมดที่, อยู่ในบางจุดขนส่ง, อยู่ในรถบรรทุก ทั้งรถบรรทุกและถนนมีขีด จำกัด ของน้ำหนักและระบุว่าผู้ขับขี่รถบรรทุกจะถูกปรับหรือจับกุมขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่บรรทุก
ประการที่สามผู้ขนส่งจะเรียกเก็บเงินตามน้ำหนักของลูกค้า ถ้าจ่ายน้อยเกินไปสำหรับการจัดส่งลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เหตุผลเหล่านี้และเหตุผลอื่น ๆ กำหนดให้ บริษัท จัดส่งพัสดุต้องสอบเทียบเครื่องชั่งเพื่อลดการสูญเสียจากรายได้ไม่เพียงพอหรือเพิ่มต้นทุน
ผู้ผลิตวัสดุจำนวนมากสามารถใช้เครื่องชั่งเพื่อบรรจุหีบห่อได้ การคิดราคาขึ้นอยู่กับจำนวน แต่แทนที่จะนับจำนวนรายการขนาดเล็ก บริษัท ใช้มวลเฉลี่ยและเติมแพคเกจตามน้ำหนัก หากเครื่องชั่งไม่ได้รับการสอบเทียบอย่างถูกต้อง บริษัท อาจจัดส่งสินค้าได้น้อยกว่าที่กำหนด เพื่อลดการสูญเสียทั้งสองประเภท บริษัท ควรสอบเทียบเครื่องมือ
ธุรกิจขนาดเล็กใช้เครื่องชั่งเพื่อชั่งน้ำหนักแพกเกจเพื่อกำหนดต้นทุนการจัดส่ง หากจ่ายเงินไม่เพียงพอแพคเกจจะถูกส่งกลับทำให้เกิดการทำงานซ้ำ ถ้า บริษัท
จ่ายเงินมากเกินไปก็แค่เสียเงิน (ผมไม่เคยเห็นแพคเกจหรือจดหมายตีกลับมาเพราะผมจ่ายเงินมากเกินกว่าที่ส่งเสมอ) ผู้บริหารระดับสูงต้องปรับสมดุลค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบเทียบมาตรฐานตามปกติกับค่าใช้จ่ายในการทำซ้ำ หรือ ต้นทุนที่ไม่ทราบของค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปในการจัดส่ง
การสอบเทียบสามารถสร้างผลกระทบในหลายระดับ ได้แก่ ระดับนานาชาติชาติ ,รัฐ ,ธุรกิจ และ บุคคล ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่น่าจดจำถึงการอุทิศตัวของชายและหญิงที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบ ที่เค้าเหล่านั้นมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยบริการสอบเทียบที่ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสมและในราคาที่ยุติธรรม