ประเภทและการเลือกใช้ Thermocouple

ทราบหรือไม่เครื่องมืออะไรสิ่งสำคัญต่อการวัดค่าอุณหภูมิ??

สิ่งสำคัญต่อการวัดค่าอุณหภูมิ  นั่นคือ Thermocouple ซึ่งเป็น เครื่องมือวัด ที่สำคัญมากต่อการวัดค่าอุณหภูมิ เนื่องจากแต่ละประเภทของ Thermocouple นั้นทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกัน จึงทำให้มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานได้โดยตรง ดังนั้นในการเลือกใช้ Thermocouple ให้ได้ประสิทธิภาพนั้น เราควรที่จะมีความรู้ และ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Thermocouple  ในแต่ละประเภทด้วย

 

การแบ่งประเภท และ การเลือกใช้ Thermocouple

การจัดประเภทของ Thermocouple นั้นสามารถแบ่งประเภทได้ตามวัสดุที่นำมาทำเป็น Sensor โดยคุณสมบัติของวัสดุที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดค่า EMF (Electromotive Force) หรือ แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต่างกันด้วย

สามารถสรุปกลุ่มของโลหะหรือวัสดุที่ใช้ทำเซ็นเซอร์ออกเป็น 3 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ

1.Nickel Alloy กลุ่มโลหะชนิดนี้ใช้ทำ Thermocouple เช่น Type K, J, T

2.Platinum/Rhodium Alloy กลุ่มโลหะชนิดนี้ใช้ทำ Thermocouple เช่น Type B, R, S

3.Tungsten/Rhenium Alloy กลุ่มโลหะชนิดนี้ใช้ทำ Thermocouple เช่น Type C, D, G

 

 

1. กลุ่ม  Nickel alloy thermocouples

Type วัสดุที่ใช้ ค่าสัมประสิทธิ์แรงดันต่ออุณหภูมิ ย่านการวัดอุณหภูมิ
Type E  chromel – constantan 68µV/°C -50°C ถึง 740°C ย่านแคบ -110°C ถึง 140°C
Type J  iron – constantan 50µV/°C -40°C ถึง 750°C
Type K  Chromel  – Alomel 41µV/°C -200°C ถึง 1350°C
Type M  Ni/Mo 82%/18% – Ni/Co 99.2%/0.8% ถึง 1400°C อุณหภูมิในเตาเผาแบบสุญญากาศ
Type N  Nicrosil – Nisil 39µV/°C ที่ 900°C -270°C ถึง 1300°C
Type T  copper – constantan 43µV/°C -200°C ถึง 350°

 

2. กลุ่ม  Platinum/rhodium alloy thermocouples

Type วัสดุที่ใช้ ย่านการวัดอุณหภูมิ
Type B Pt/Rh 70%/30% – Pt/Rh 94%/6% 50 °C ถึง 1800 °C
Type R Pt/Rh 87%/13% – Pt 1 °C  ถึง 600°C
Type S  Pt/Rh 90%/10% – Pt -630 ถึง 1064°C

 

3.กลุ่ม  Tungsten/rhenium alloy thermocouples

Thermocouple Type C, D, G สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึง 2315°C และเพิ่มสามารถเพิ่มย่านวัดได้ถึง 2760°C ภายใต้ภายใต้บรรยากาศของก๊าซเฉื่อย (Inert Atmosphere) เช่น บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน และได้ถึง 3000°C

  • Type Cทำจากส่วนประกอบของวัสดุ W/Re 95%/5% – W/Re 74%/26%
  • Type Dทำจากส่วนประกอบของวัสดุ W/Re 97%/3% – W/Re 75%/25%
  • Type Gทำจากส่วนประกอบของวัสดุ W – W/Re 74%/26%

สามารถดู Scope การสอบเทียบ Thermocouple Sensor ทั้งสมอ. และ ANAB ได้ที่นี่

Scope การสอบเทียบ คลิก

 

ผู้เขียน   ลูกคิด