ประมวลภาพพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการและผู้บริหารในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2562

ประมวลภาพพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการและผู้บริหารในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ บริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด