เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ ? อย่างไร ?

เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ ? อย่างไร ?
การชดเชยค่าความผิดพลาดในการวัดในผลการวัด
ผมรู้จักใครบางคนซึ่ง บริษัท ของเขาผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เค้าได้ส่งข้อความมาถามผมเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับปัญหา วัตถุส่วนใหญ่ที่บรรทุกบนเครื่องบินหรือนำขึ้นไปสู่อวกาศจะมีการกำหนดน้ำหนักสูงสุดไว้และเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญ ในการผลิตชิ้นส่วนจะถูกชั่งน้ำหนักและจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในบางกรณีเมื่อชิ้นส่วนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเนื่องด้วยกระบวนการ (เมื่อมีการเพิ่มส่วนประกอบหรือการปรับปรุงแก้ไข) ส่วนนี้อาจมีการชั่งน้ำหนักหลายครั้งก่อนที่มันจะเสร็จสิ้น
ในแต่ละขั้นตอนการชั่งน้ำหนักจะใช้เครื่องชั่งแบบดิจิทัลและเครื่องชั่งโดยทั่วไปจะแก้ปัญหาได้ด้วยตาชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักในระดับ 1/10,000 กิโลกรัมหรือทศนิยมตำแหน่งที่สี่ ถ้ามีการระบุน้ำหนักสูงสุดไว้ที่ 3.5 กิโลกรัม (อย่างชัดเจน)แล้ว อะไรคือการอ่านค่าตาชั่งที่เหมาะสมสำหรับการปฏิเสธให้ผ่านเกณฑ์ที่ระบุไว้? แน่นอนว่าพนักงานในสายงานผลิต, ผู้ตรวจสอบ และวิศวกรคุณภาพ ใน บริษัท จะยอมรับการอ่าน 3.4999, 3.5000, 3.5499 และแม้แต่ 3.5999 กิโลกรัม
ความยากลำบากที่เกิดขึ้นนี้ เกิดขึ้นจากการที่ข้อกำหนดระบุไว้ในทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่ง ในขณะที่เครื่องชั่งแสดงค่าได้สี่ตำแหน่ง ในกรณีที่ไม่มีการประสานกันของการวัดและข้อกำหนด จะไม่มีทางที่จะทราบได้ว่าการอ่านค่าใดข้างต้นเป็นที่ยอมรับได้เนื่องจากข้อกำหนดและเครื่องชั่งมีค่าความละเอียดแตกต่างกัน และเนื่องจากวิธีการตัดสินใจอาจแตกต่างกันไปตามความต้องการของอุตสาหกรรมหรือลูกค้าอาจเป็นไปได้ว่าควรจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการปัดเศษและการตีความตัวเลขสำคัญ ๆ นี้อาจไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดได้อย่างสมบรูณ์ แต่การกำหนดนโยบายนี้จะทำให้เกิดความสอดคล้องของการระบุว่าสิ่งใดถูกและสิ่งที่ผิดในองค์กรของคุณได้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
คำถามที่คล้ายคลึงกันนี้เกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาของผม วิศวกรและผู้ตรวจสอบได้มาถึงคำถามเกี่ยวกับการสิ้นสุดของรอบการสอบเทียบ ผู้ตรวจสอบอ้างว่าไมโครมิเตอร์หมดอายุการสอบเทียบในวันที่ทำเครื่องหมายไว้บนสติกเกอร์ วิศวกรยืนยันช่วงเวลาไม่หมดอายุจนถึงเที่ยงคืนของวันที่ทำเครื่องหมายไว้ ตัวไมโครมิเตอร์เอง มันไม่สนใจ มันยังคงอยู่ในเกณฑ์หารยอมรับได้ (หรืออาจจะออกจากเกณฑ์การยอมรับก็ได้) ข้อถกเถียงทั้งหมด ทั้งสองฝ่ายหันมาหาผมเพื่อยุติข้อพิพาทซึ่งแน่นอนว่าไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของ บริษัท ในการระบุว่าเมื่อใดที่เครื่องมือไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการสอบเทียบหมดอายุแล้ว องค์กรบางแห่งอนุญาตให้ใช้เครื่องมือที่หมดอายุได้ภายในสิ้นเดือนที่หมดอายุ ทางเลือกทั้งหมดนี้มีแนวโน้มที่จะให้ผลเช่นเดียวกันดังนั้นจึงเป็นเพียงเรื่องของนโยบายเท่านั้น
ข้อผิดพลาดในการวัด
ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณตัดสินใจว่านโยบายที่เหมาะสมคือน้ำหนักสูงสุดของแต่ละส่วนควรเป็น 3.5000 กิโลกรัม ความผิดพลาดในการปัดเศษจะถูกตัดออก แต่ข้อผิดพลาดในการวัดจะไม่ สมมุติว่าส่วนที่จริงชิ้นงานมีน้ำหนัก 3.5021 กิโลกรัม แต่เครื่องชั่งอ่าน 3.4996 ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดประเภทที่สอง (ความเสี่ยงของลูกค้า) และชิ้นงานจะจัดส่งมอบทั้งที่ไม่ควรจะส่ง ในทำนองเดียวกันส่วนที่จริงชิ้นงานมีน้ำหนัก 3.4988 กิโลกรัม แต่เครื่องชั่งอ่าน 3.5002 ชิ้นงานจะถูกปฏิเสธอย่างไม่ถูกต้องข้อผิดพลาดประเภทหนึ่ง (ความเสี่ยงของผู้ผลิต)
ISO 14253-1 มาตรฐานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลอ้างถึงการวัดด้านมิติ แต่ที่จริงใช้กับทุกอย่าง ปัญหาคือเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าใกล้กับขอบของข้อกำหนด ข้อผิดพลาดในการวัดอาจทำให้คุณข้ามขอบเขตของข้อกำหนดไปในทิศทางใดก็ได้ ในสถานการณ์เช่นนี้มาตรฐานกล่าวว่าชิ้นงานไม่สามารถระบุว่าดีหรือไม่ดี แต่ต้องได้รับการจัดอันดับว่าไม่แน่นอน นี่เป็นเหตุผลทางเทคนิคที่ดีแต่เป็นเหตุผลไม่ดีทางการค้า หลังจากทั้งหมดการจัดอันดับความไม่แน่นอนจะไม่ทำให้ลูกค้าหรือแผนกการผลิตของคุณมีความสุข ไม่มีใครจะรู้ว่าจะทำอย่างไรกับส่วนนี้และไม่มีใครอยากยอมรับหรือปฏิเสธ
ปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อห้องปฏิบัติการออกใบรับรองการสอบเทียบ ลูกค้าเพียงแค่ต้องการทราบว่าเครื่องมือนี้อยู่ในข้อกำหนดของผู้ผลิตหรือไม่ บางครั้งก็ระบุไว้ในเกณฑ์การยอมรับหรือไม่อยู่ในเกณฑฒ์การยอมรับ ในทั้งสองกรณีจำเป็นต้องมีการตัดสินใจ
ISO / IEC 17025 ระบุไว้ในข้อ 5.10.4.2 ว่าเมื่อมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคของมาตรวิทยาที่ระบุ (In spec หรือ out of spec) จะต้องคำนึงถึงความไม่แน่นอนในการวัดด้วย ข้อกำหนดนี้มีความชัดเจน: การใช้กฎบางอย่างเช่น 14253-1 นั้นความผิดพลาดในการวัดจะไม่ถูกละเลย นี้จะตอบสนองความต้องการของมาตรฐาน แต่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ หลังจากที่ทั้งหมดที่ระบุว่า "ความไม่แน่นอน" ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ชัดเจน
ปล่อยให้ขึ้นอยู่กับลูกค้า
แนวทางที่ผมชอบที่สุดคือตรงไปตรงมาที่สุดและข้ามข้อกำหนดทั้งหมด หากคุณรายงานค่าจากการวัดและรายงานความไม่แน่นอน ทั้งโดยไม่ต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณจะตัดสินใจได้ถึงวิธีการตีความค่าที่ใกล้เคียงกับขอบข้อกำหนด เนื่องจากมันเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจมากกว่าการตัดสินใจทางเทคนิค จะดีกว่าถ้าเราให้มันอยู่ในมือของลูกค้า
อย่างไรก็ตามในต้นแบบของตัวอย่างที่ผู้ให้บริการวัดและลูกค้าที่ใช้บริการวัดเป็นองค์กรเดียวกัน ก็ยังคงเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งความเสี่ยงในการจัดส่งสินค้าร่อแร่หรือมีข้อบกพร่องจะมีความสมดุลกับค่าใช้จ่ายในการปฏิเสธวัสดุที่ใช้งานได้ ในฐานะที่เป็นวิศวกรที่มีคุณภาพคุณควรจะสามารถหาจำนวนความเสี่ยงเหล่านั้นได้ดังนั้นจึงควรมี
 
การตัดสินใจที่เหมาะสม
เมื่อตัดสินใจว่าจะแปลความหมายของการวัดที่ไม่แน่นอนผลที่ได้จะถูกระบุไว้บ่อยๆว่าเป็น “guardbands“
“Guardband” คือการสร้างขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดเพื่อชดเชยข้อผิดพลาดในการวัด
ในกรณีที่น้ำหนักของชิ้นส่วนอากาศยานอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งของที่บรรจุภายในของกล่องของซีเรียล(อาหารเช้า) , มีความปลอดภัยในทางปฏิบัติ
หรือเหตุผลด้านกฎระเบียบเพื่อกำหนดข้อจำกัดที่แน่นอน ในตัวอย่างเช่นชิ้นงานที่จัดส่งจริงควรมีน้ำหนักในช่วง 3.5 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า หากความไม่แน่นอนของการชั่งน้ำหนักเป็น 0.01 กิโลกรัมตั้งค่าข้อกำหนดความปลอดภัยที่ 3.49 เพื่อให้ส่วนหนึ่งส่วนใดจะไม่เกิน 3.5 แถบป้องกัน(Guardbands)ทำให้specมีขนาดเล็กกว่าค่าที่แท้จริง
ในกรณีซึ่งลูกค้า (ภายในหรือภายนอก) สามารถยอมรับต่อส่วนที่อาจมีขนาดเกินกว่าค่าข้อกำหนดได้เล็กน้อยให้ตั้งแถบป้องกันเพื่อให้specมีขนาดใหญ่กว่าค่าที่แท้จริง หากชิ้นงานที่ระบุไว้เป็น 3.5 กิโลกรัมและความไม่แน่นอนคือ 0.01 กิโลกรัมแถบป้องกันกำหนดไว้ที่ 3.51 กิโลกรัมจะยอมรับชิ้นงานทั้งหมดที่มีน้ำหนักอยู่ในข้อกำหนด อย่างน้อยก็อยู่ภายในความสามารถในการวัดของเรา
หากสถานการณ์นี้ไม่สามารถยอมรับได้ต่อคุณหรือลูกค้าของคุณ คุณสามารถทำการวัดให้แม่นยำมากขึ้นเมื่อทำได้และทำแถบป้องกันให้มีขนาดเล็กลง