เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของบริษัท

รับสอบเทียบเครื่องมือวัด

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เครือข่ายของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง 2549 และได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Accredited)ISO/IEC 17025:2005 จาก สมอ.(TLAS) (เลขที่ : 0059)

บริษัท ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2/10-11,55 ซอย ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย ด้วยจำนวนบุคลากร 80 คนในพื้นที่ 825 ตารางเมตร การดำเนินงานต่างๆ ของเราเป็นไปภายใต้มาตรฐาน ISO 17025 ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพของการดำเนินงานและกระบวนการ รวมทั้งความสามารถด้านวิชาการ

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ปีพ.ศ.2540 เราได้เติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นห้องปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จและมั่นคง ในปัจจุบันเราได้ดำเนินงานการสอบเทียบให้กับบริษัทผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

ความสำเร็จของเราและการขยายฐานของลูกค้าอย่างรวดเร็วนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการยึดมั่นในคุณภาพและการบริการ เราเสนอแนวทางการสอบเทียบในราคาที่คุ้มค่าและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งปรับให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าไม่ใช่ของเรา

นอกจากการให้บริการสอบเทียบตามการรับรองจาก สมอ. (TLAS) แล้ว เรายังสามารถให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือหลากหลายประเภท ด้วยรายงานผลการรับรอง (Calibration Certificate) ของเราซึ่งสามารถสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานแห่งชาติ

เรามีเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้จัดหาอิสระที่เราสามารถติดต่อให้จัดหารายการของที่หายากหรือของที่ไม่ได้วางจำหน่ายแล้ว ในกรณีที่ต้องการอะไหล่เพื่อสำรองหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน

NIMT NETWORK

เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โครงการ NIMT NETWORK เอกชนแห่งแรก
ตั้งแต่ April 2002 – March 2006

ปัจจุบันเรามีห้องปฏิบัติการ 9 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการสาขาความดัน

2. ห้องปฏิบัติการสาขามิติ

3. ห้องปฏิบัติการสาขาอุณหภูมิ

4. ห้องปฏิบัติการแรงและแรงบิด

5. ห้องปฏิบัติการสาขาไฟฟ้า

6. ห้องปฏิบัติการสาขามวลและเครื่องชั่ง

7. ห้องปฏิบัติการสาขาเคมีและเครื่องแก้ว

8.ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

9.ห้องปฏิบัติการสอบเทียบอัตราการไหล

โดยให้บริการสอบเทียบทั้งภายในสถานที่และนอกสถานที่

วิสัยทัศน์
บริษัทของเรามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบระดับแนวหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจะกระตือรือร้นและพร้อมเปิดกว้างต่อแนวทางวิธีการพัฒนาใหม่ๆ ที่จะทำให้การสอบเทียบมีคุณภาพ เราจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะทีมงานที่มีการประสานงานอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เราจะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเชี่ยวชาญในหน้าที่ของบุคลากรของเรา เราจะคงไว้ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการบริการอย่างมืออาชีพและคงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่เป็นเลิศในวงการมาตรวิทยา
Slider

เป้าหมาย

ด้วยความมุ่งมั่นที่เรามีต่อความพึงพอใจของลูกค้า เราต้องพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำได้โดย

การพัฒนาบุคลากรและแนวความคิด โดยการฝึกอบรมและการพัฒนาฐานความรู้อย่างต่อเนื่อง

ให้การสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมงานด้านการวิจัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ในสิ่งที่ยังไม่รู้

ยกระดับธุรกิจและห้องปฏิบัติการของเราอย่างต่อเนื่อง โดยรวมถึงการบริการใหม่ๆและคงไว้ซึ่งคุณค่าของเราที่ได้รับจากหน่วยงานรับรองคุณภาพ (Accreditation Body)

การทำให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของคุณภาพและบทบาทของตนในการที่จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ

แนะนำและวางตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีใหม่และแนวทางที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการสอบเทียบที่มีคุณภาพสูงสุด โดยสามารถสอบย้อนกลับได้อย่างครบถ้วน ภายในเวลาที่เหมาะสมโดยควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นได้

นี่คือพันธกิจของเราที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการสอบเทียบอย่างมืออาชีพเชื่อถือได้และการบริการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ให้งานบริการลูกค้าชั้นยอด 
แจ้งลูกค้าถึงความสำคัญของการทดสอบและติดตามอย่างสม่ำเสมอ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้า

มูลค่า

ประโยชน์ที่จะได้รับจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ลูกค้า องค์กร สังคม

คุณภาพ

เราจะทำการวัดและรายงานผลที่ได้อย่างตรงไปตรงมา และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระบบ ขั้นตอนการดำเนินการ การประกันการวัด ความชำนาญด้านวิชาการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราได้รับการบริการที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

ทีมงาน

การร่วมมือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะทำให้งานสำเร็จ เราเคารพซึ่งกันและกัน และเคารพสิทธิและความคิดเห็นของแต่ละคน เราทำงานร่วมกันทั้ง ผู้บริหาร นักมาตรวิทยา และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการของเราและเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

การฝึกอบรม

การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาความชำนาญเฉพาะทางที่ประสบความสำเร็จนี้เป็นผลรวมของมาตรวิทยาและการสอบเทียบซึ่งได้รับการวางแผน จัดสรรงบประมาณ และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำวัน นอกจากนี้ทุกคนยังได้รับการสนับสนุนให้ฝึกฝนด้วยตนเองเพื่อพัฒนาในส่วนต่างๆของทีมงานซึ่งเป็นการพัฒนาทีมโดยรวม

การมีส่วนร่วม

เรามุ่งมั่นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับสมาคมทางด้านมาตรวิทยาเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของสังคม

ลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่ของเราที่มีต่อลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะรับรู้และตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใด ในห้องปฏิบัติการของเราหรือไม่ว่าที่ใดในโลก

ความสัมพันธ์

เราทุกคนต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา มีการประสานงานจากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน และระหว่างสายงานรวมทั้งจากลูกค้าของเราซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จขององค์กรเรา

สถานที่ทำงาน

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้สถานที่ทำงานของเราสะอาดและปลอดภัย เพื่อบุคลากรของเราจะได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งมีเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ