การสอบเทียบไม้บรรทัดสายวัด และตลับเมตร ทำอย่างไร

วิธีการการสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร

วิธีการการสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร ในปัจจุบันจะใช้เครื่องสอบเทียบที่มีความละเอียดสูง

วิธีการสอบเทียบคือจะเอาอุปกรณ์ที่ต้องการสอบเทียบไปวางบนรางเครื่องมือวัดจากนั้นผู้ปฏิบัติการจะเลื่อนเครื่องมือวัดไปยังตำแหน่งศูนย์ โดยใช้กล้องขยายที่มีความแม่นยำสูงในการระบุตำแหน่งเริ่มต้น

หลังจากได้ตำแหน่งศูนย์แล้ว ผู้ปฏิบัติการจะเลื่อนเครื่องมือวัดไปจนสุดเพื่อวัดทำแหน่งสุดท้ายเพื่ออ่านค่าสุดท้ายที่ได้

กรณีที่อุปกรณ์ที่ต้องการสอบเทียบมีความยาวมาก อาทิเช่นตลับเมตร ผู้ปฏิบัติการจะใช้เครื่องมือเพื่อม้วนตลับเมตรช่วยดังที่แสดงในวีดีโอ

 

บริษัท แคลิเบรชั่นแลบอราทอรี จำกัด รับสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยผู้เชี่ยวชาญ

เราได้เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โครงการ NIMT NETWORK เอกชนแห่งแรก
ตั้งแต่ April 2002 – March 2006

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอบเทียบอุตสากรรมโดยเฉพาะ ให้บริการมากว่ายี่สิบปี เรามีบุคลากรเฉพาะทางพร้อมเครื่องมือสอบเทียบทันสมัยมาตรฐานยุโรปพร้อมให้บริการ เรามีบริการสอบเทียบทั้งในห้องแลปและนอกสถานที่

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact us