รับสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Calibration) โดยผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท แคลิเบรชั่นแลบอราทอรี จำกัด รับสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยผู้เชี่ยวชาญ

เราได้เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โครงการ NIMT NETWORK เอกชนแห่งแรก
ตั้งแต่ April 2002 – March 2006

ปัจจุบันเรามีห้องปฏิบัติการ 9 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการความดัน และ สุญญากาศ
    Pressure & Vacuum Laboratory
2. ห้องปฏิบัติการมิติ
    Dimension Laboratory
3. ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิและความชื้น
    Temperature & Humidity Laboratory
4. ห้องปฏิบัติการแรงบิดและแรง
    Torque & Force Laboratory
5. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
    Electrical Laboratory
6. ห้องปฏิบัติการมวลและเครื่องชั่ง
    Mass & Balance Laboratory
7. ห้องปฏิบัติการเครื่องแก้วและเคมี
    Glassware & Chemical Laboratory
8. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์
    Medical Laboratory
9. ห้องปฏิบัติการการไหล
    Flow Laboratory

โดยให้บริการสอบเทียบทั้งภายในสถานที่และนอกสถานที่

ทำไมต้องสอบเทียบเครื่องมือวัดกับเรา

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอบเทียบอุตสากรรมโดยเฉพาะ ให้บริการมากว่ายี่สิบปี เรามีบุคลากรเฉพาะทางพร้อมเครื่องมือสอบเทียบทันสมัยมาตรฐานยุโรปพร้อมให้บริการ เรามีบริการสอบเทียบทั้งในห้องแลปและนอกสถานที่

รับสอบเทียบเครื่องมือวัด

บริการสอบเทียบของเรา

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ห้องปฏิบัติการความดัน และ สุญญากาศ PRESSURE & VACUUM

ห้องปฏิบัติการมิติ DIMENSION

ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิและความชื้น TEMPERATURE & HUMIDITY

ห้องปฏิบัติการแรงบิดและแรง TORQUE & FORCE

ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ELECTRICAL

ห้องปฏิบัติการมวลและเครื่องชั่ง MASS & BALANCE

ห้องปฏิบัติการเครื่องแก้วและเคมี GLASSWARE & CHEMICAL

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ MEDICAL

ห้องปฏิบัติการการไหล FLOW

ตัวอย่างเครื่องมือและบริการสอบเทียบของเรา

รับสอบเทียบแสง

สอบเทียบเครื่องมือวัดแสง ทั้งในและนอกสถานที่ สอบเทียบได้ถึง 25,000 Lux

รับสอบเทียบ flow meter

รับสอบเทียบ flow meter ด้วย Mobile Calibration Service บริการนอกสถานที่ สะดวกสบายเราไปบริการให้ถึงหน้าไซต์งาน สอบเทียบได้ถึง 2,500 L/min

สนใจสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ติดต่อเราได้ที่ => Contact us