การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด สอบเทียบด้วยมืออาชีพกับแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้วยมืออาชีพ กับแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยมีประสบการณ์ในงานสอบเทียบกว่า 20 ปี ห้องปฏิบัติการของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025:2548 หรือ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
เรามีบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดยในปัจจุบันเรามีบริการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการความดัน และ สุญญากาศ
    Pressure & Vacuum Laboratory
2. ห้องปฏิบัติการมิติ
    Dimension Laboratory
3. ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิและความชื้น
    Temperature & Humidity Laboratory
4. ห้องปฏิบัติการแรงบิดและแรง
    Torque & Force Laboratory
5. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
    Electrical Laboratory
6. ห้องปฏิบัติการมวลและเครื่องชั่ง
    Mass & Balance Laboratory
7. ห้องปฏิบัติการเครื่องแก้วและเคมี
    Glassware & Chemical Laboratory
8. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์
    Medical Laboratory
9. ห้องปฏิบัติการการไหล
    Flow Laboratory

ห้องปฏิบัติการของเรามีความทันสมัย ภายในห้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ใช้เครื่องมือคุณภาพที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ช่างสอบเทียบของเรามีความชำนาญการและเชี่ยวชาญในการสอบเทียบเครื่องมือนั้น ๆ โดยเฉพาะ
นอกจากการให้บริการสอบเทียบตามการรับรองจาก สมอ. (TLAS) แล้ว เรายังให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือ โดยรายงานผลการรับรอง (Calibration Certificate) ของเราสามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานแห่งชาติอีกด้วย โดยห้องปฏิบัติการของเราเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่อยู่ในโครงการ NIMT NETWORK เป็นแห่งแรก

ใบรับรองห้องปฎิบัติการของเรา

รายละเอียดในแต่ละห้องปฏิบัติการของเรา
⦁ ห้องปฏิบัติการสาขาความดัน (PRESSURE & VACUUM LABORATORY)

การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่เรามี

DH-Budenberg Model 53-1419 : Hydraulic Dead weight testerDH-Budenberg Model 5203 : Pneumatic Dead weight Tester. FLUKE : Document Process Calibrator With Pressure Module, DRUCK : Digital Pressure Indicator
ช่วงการวัดของเราถ้าเป็น Hydraulic Pressure จะมีช่วงอยู่ที่ 0-72,500 psi (5,000 bar) และถ้าเป็น Pneumatic Pressure จะมีช่วงอยู่ที่ 0-14,500 psi (1,000 bar)
Range Hydraulic = 0-500 Mpa Pneumatic = 0.1 Mpa to 100 Mpa Vacuum = upto 1 mTorr.

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่เราสอบเทียบ
⦁ สอบเทียบภายในห้องปฏิบัติการ เช่น Gauge Pressure (Pneumatic) / Class > 0.6%, Compound Pressure Gauge, Pressure Recorder, Test Gauge, Differential Pressure Gauge, Pressure Transmitter / Pressure Transducer, Vacuum Gauge (Accu 0.6 – 5%) / (0.1-0.25%), Pressure Switch, Pressure Controller, Tire Pressure
⦁ สอบเทียบภายนอกห้องปฏิบัติการ เช่น Gauge Pressure (Pneumatic), Gauge Pressure (Hydraulic)

 

⦁ ห้องปฏิบัติการสาขามิติ (DIMENSION LABORATORY)

การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่เรามี

Gauge Block Grade K, Grade 0, Long Gauge Blocks, Calibration Tester, Gauge Block Comparator, Digital Length, Flatness Tester, Optical Collimator, Universal Length Measuring (ULM), Reference Gauge, Standard Scale, Scale Bar, Angle Gauge Block, Cylindrical Standard Square, Electronic Level, Reference Optical Flat
**CMM ช่วงการวัด: X = 700 มม. Y = 1,000 มม. Z = 600 มม.
หมายเหตุ : **CMM เป็นเครื่องจักรไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อ วัดพิกัดขององค์ประกอบพื้นผิวบนชิ้นงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ในการวัดเพื่อยืนยันขนาดและความคลาดเคลื่อน

ในการสอบเทียบอุปกรณ์ในสาขามิติ เรามีระบบสอบเทียบด้วยเลเซอร์แบบใหม่สำหรับ Calibrate Linear Scale, ULM, เครื่องเลย์เอาต์, CMM, CNC, เครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งระบบนี้เป็นระบบเลเซอร์ระดับโลกใช้สำหรับการสอบเทียบและการชดเชยปริมาตร, เชิงเส้น, ฉาก, ความตรง, ระยะห่าง, หันเห, ม้วน, การทดสอบแบบวงกลมและการทดสอบแกน
เราให้บริการตรวจวัดปริมาณมากและให้ความแม่นยำสูงด้วย FARO Laser Tracker – VANTAGE, FARO Arm EDGE 9FT 7AXIS

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่เราสอบเทียบ
⦁ สอบเทียบภายในห้องปฏิบัติการ เช่น Outside Micrometer (Digital / Analog), Inside Micrometer (Digital / Analog), Can Seam Micrometer, Wire Micrometer, Dial Gauge / Dial Indicator (Digital / Analog), Bore Gauge (Digital / Analog), Thickness Gauge (Digital / Analog), External / Internal Dial Caliper Gauge, Dial Test Indicator, Height Gauge (Digital / Analog)

⦁ สอบเทียบภายนอกห้องปฏิบัติการ เช่น Profile Projector (สอบเทียบ X and Y-axis, Square, Magnifier, Angle, Concentric), Measuring Microscope, Surface Plate, Universal Length Measuring Machine, CNC, Linear Measurement of X,Y,Z (CMM 1000 mm.) (Layout Machine 12000 mm.), Contour

 

⦁ ห้องปฏิบัติการสาขาอุณหภูมิและความชื้น (TEMPERATURE & HUMIDITY LABORATORY)

การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่เรามี

ASL: STANDARD PLATINUM, RESISTANCE THERMOMETER (SPRT), ASL: PLATINUM, RESISTANCE THERMOMETER (PRT), ASL: เครื่องวัดอุณหภูมิอย่างแม่นยำแบบดิจิตอล, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส, STANDARD T/C PROBE TYPE S, WATER TRIPLE POINT CELL, CALIBRATION LIQUID BATH, DRY BLOCK CALIBRATOR, DATA LOGGER, TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER
เราสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นทุกประเภทตั้งแต่ -35 ถึง 1200 ‘c โดยวิธีการเปรียบเทียบและวิธีการจำลองเพื่อสอบเทียบ ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ, เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่เราสอบเทียบ
⦁ สอบเทียบภายในห้องปฏิบัติการ เช่น Digital Thermometer with Probe (Thermocouple), Liquid-in-Glass Thermometer (Total, Partial), Melt Flow, MIG Thermometer, Thermometer for Retort, Temperature Gauge, Water Bath / Liquid Bath, Testing Oil Bath (วัดอุณหภูมิ 5 ตำแหน่ง), Calibration Bath (วัดอุณหภูมิ 9 ตำแหน่ง) 9 ตำแหน่งเราไม่ทำ / ทำแค่ 5 ตำแหน่ง, Thermo-hygrometer

⦁ สอบเทียบภายนอกห้องปฏิบัติการ เช่น Oven (1 M3), Incubator (1 M3), Temperature Chamber, (1 M3), Refrigerator (1 M3), Furnace, Freezer (1 M3), Temperature Indicator with Sensor (PRT,RTD), Themperature Indicator (Simulate) TC Type K,RTD,PT100, Dial Thermometer / Temp Gauge (By Dry Block)

 

⦁ ห้องปฏิบัติการแรงและแรงบิด (TORQUE & FORCE LABORATORY)

การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่เรามี

COOPER INSTRUMENT : STANDARD LOAD CELL มีน้ำหนักตั้งแต่ 500, 2,000 5,000 50,000 และ 200,000 ปอนด์ อุปกรณ์การสอบเทียบของเราสามารถปรับได้ถึง 200,000 ปอนด์ ของการอัด และ 50,000 ปอนด์ ของการดึง แต่ถ้าหากแรงทีทำการสอบเทียบต่ำกว่า 250 ปอนด์ เราจะใช้ standard weights ในการสอบเทียบ

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่เราสอบเทียบ
⦁ สอบเทียบภายในห้องปฏิบัติการ เช่น Push – Pull Gauge, Force Gauge, Gram Gauge, Dial / Digital Torque Wrench, Dial / Digital Torque Screw Driver, Air Torque, Dial / Digital Torque Meter, Torque Tester, Torque Sensor with Display, Welding Force Gauge

⦁ สอบเทียบภายนอกห้องปฏิบัติการ เช่น Universal Testing Machine (UTM), Air Torque, Nutrunner, Extenso Meter (อัตราการยืด), Welding Fore Gauge, Push – Pull Gauge, Force Gauge

 

⦁ ห้องปฏิบัติการสาขาไฟฟ้า (ELECTRICAL LABORATORY)

การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสาขาไฟฟ้าของเราจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
⦁ ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ คือ FLUKE: 5500A Multi-Product Calibrator, Trans conductance Amplifier, Pico Ampere Source, Intelligent Counter, High Voltage Probe, 8.5 digit Multimeter. STD Inductor, STD Resistor and STD Capacitor เพื่อสอบเทียบแรงดัน AC-DC, กระแส, กำลังไฟ, ความต้านทานและความจุ
⦁ เวลาและความถี่ อุปกรณ์ที่ใช้ คือ HP Quartz Frequency Standard. Universal Frequency Counter. Signal Generator And Oscilloscope Calibrator เพื่อสอบเทียบออสซิลโลสโคป ,ตัวนับความถี่,นาฬิกาจับเวลา
⦁ ความสั่นสะเทือน อุปกรณ์ที่ใช้ คือ BRUEL & KJAER : Standard Vibration Pickup and Charge Amplifier, Hp: Universal Counter, HP : Digital Multimeter, Bruel & Kjaer : Acceleromete เพื่อสอบเทียบเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนและเครื่องสอบเทียบความสั่นสะเทือนทุกประเภทตั้งแต่ 0 ถึง 70 Gp โดยวิธีการเปรียบเทียบและวิธีการจำลองเพื่อสอบเทียบ เครื่องแสดงค่าการสั่นสะเทือน

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่เราสอบเทียบ
⦁ สอบเทียบภายในห้องปฏิบัติการ เช่น AC / DC Power Meter (Single Phase, Power Factor = 1 @ 45 Hz to 1kHz) แบบ Digital และแบบ Analog, Digital Thermometer w/o Probe TC Type B, C, E, J, K, L, N, R, S, TU, Digital / Analog Multimeter, AC / DC Calibrator,Portable Calibrator,Process Calibrator, Stop Watch, Recorder,Data Logger, Insulation Tester / Insulation Meter, Stroboscope, มอเตอร์ความเร็วรอบ, Temperature Controller

⦁ สอบเทียบภายนอกห้องปฏิบัติการ เช่น Digital Thermometer w/o Probe TC Type B, C, E, J, K, L, N, R, S, TU, Tachometer, Digital / Analog Multimeter, AC / DC Calibrator, AC / DC Power Supply

 

⦁ ห้องปฏิบัติการสาขามวลและเครื่องชั่ง (MASS & BALANCE LABORATORY)

การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่เรามี ได้แก่ ชุดน้ำหนักมาตรฐาน METTER TOEDO: E2 1 มก. ถึง 1 กก., F1 1 มก. ถึง 20 กก., อิเล็คทรอนิคส์บาลานซ์ 0.01 มก. ถึง 34 กก., PD: F2 CLC: M1 สูงถึง 2,500 กก. เพื่อสอบเทียบ ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานคลาส F2, M1, M2, M3 และเครื่องชั่งพิสัยการวัดได้มากถึง 2,500 กิโลกรัม

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่เราสอบเทียบ
⦁ สอบเทียบภายในห้องปฏิบัติการ เช่น Weights Class F1, Weights Class F2, Weights Class M1,Weights Class M2, Weights Class M3, Mechanic Balance, Duro Meter, Impack Tester, Moisture Balance, Spring Balance, Beam Balance, Handy Scale
⦁ สอบเทียบภายนอกห้องปฏิบัติการ เช่น Electronic Balance, Spring Balance, Tension Meter (เครื่องชั่ง Spring แขวน), Beam Balance, Hardness Tester, Hopper Scale, Silo Scale, Tank Scale, Handy Scale

 

⦁ ห้องปฏิบัติการสาขาเคมีและเครื่องแก้ว (GLASSWARE & CHEMICAL LABORATORY)

การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ห้องปฏิบัติการเครื่องแก้วปริมาตรของเรามี เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์,เครื่องวัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำ ฯลฯ
ห้องปฏิบัติการทางเคมี มีสารละลาย pH และ สารละลาย Conductivity

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่เราสอบเทียบ
⦁ สอบเทียบภายในห้องปฏิบัติการ เช่น Volumetric Pipette, Burette, Measuring Pipette, Volumetric Flask, Graduated / Measuring Cylinder, Dispenser, Micropipette (Piston Pipette), Beaker, Hydrometer, Refractometer, Salt Meter

⦁ สอบเทียบภายนอกห้องปฏิบัติการ เช่น pH Meter (pH 4, 7, 10) สอบเทียบ 3 จุด พร้อมกับสอบเทียบ Meter, Conductivity Meter, ORP Meter (Oxidation Reduction Potential), TDS Meter (Total Dissolved Solids), DO Meter, Resistivity Meter / Controller

 

⦁ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (MEDICAL LABORATORY)

การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ตัวอย่างอุปกรณ์ที่เราสอบเทียบ
⦁ สอบเทียบภายในห้องปฏิบัติการ เช่น Infusion Pump (เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด), Defibrillator (เครื่องกระตุกหัวใจ), Mechanial Sphygmomanometer (เครื่องวัดความดันโลหิต), Digital Blood Pressure Monitor (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ), Infant Warmers, IE Ear Thermometer, Infant Incubator (ตู้อบทารก), Ventilator (เครื่องช่วยหายใจ), Suction Regulator (เครื่องดูดของเหลว), Oxygen Flow Meter, Syringe Pump, ECG Recorater, ECG Monitor, Patient Monitor, Bedside Monitor

⦁ สอบเทียบภายนอกห้องปฏิบัติการ เช่น Infusion Pump (เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด), Defibrillator (เครื่องกระตุกหัวใจ), Mechanial Sphygmomanometer (เครื่องวัดความดันโลหิต), Digital Blood Pressure Monitor (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ), Infant Warmers, Ventilator (เครื่องช่วยหายใจ)

⦁ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบอัตราการไหล (FLOW LABORATORY)

สอบเทียบเครื่องมือวัด Flow meter นอกสถานที่

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบอัตราการไหล (FLOW LABORATORY) เรารับบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด Flow meter ตั้งแต่ 5 ถึง 2,500 L/min

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่เราสอบเทียบ
⦁ สอบเทียบภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ เช่น Flow meter (Air Flow), Flow Meter (Liquid Flow), Flow Switch, Flow Transmitter (Air), Rotameter, Differantial Pressure Flow Meter
เรามีบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด Flow meter นอกสถานที่ เราจะไปสอบเทียบหน้าไซต์งานโดยตรงด้วย Mobile Calibration Service

สอบเทียบเครื่องมือวัด Flow meter นอกสถานที่

ซึ่งบริการนี้จะช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและเดินทางของลูกค้าได้ Mobile Calibration Service ของเราจะช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลา อีกทั้งทำงานด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ บริการเสร็จสรรพรู้ผลและรับรองผลทันที ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอนาน

สนใจบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งในและนอกสถานที่ => ติดต่อเรา