ตารางหุนเป็นนิ้ว สำหรับเทียบเกลียวน็อต ท่อไปป์(แป๊ป) หรือเหล็กอื่นๆ

ขนาด 1 หุน จะเท่ากับความยาว 1 ใน 8 ของ 1 นิ้ว

โดยภาษาช่างจะเขียนให้เข้าใจง่าย 1 หุน = 1/8 นิ้ว (หนึ่งหุนเท่ากับ 1 ส่วน 8 นิ้ว)  คำว่า นิ้ว จะแทนด้วยสัญลัก 2 ขีด ” (หรือที่เรียกว่าฟันหนู)

หุนเป็นหน่วยที่มาจากจีน เหล็กในไทยส่วนใหญ่ยังผลิตมาขายเป็นหน่วยหุน

ส่วนมิลลิเมตรเป็นหน่วยวัดสากล (IS = International Standard) โดย 100 มิลลิเมตร = 1 เมตร

กรณีที่ต้องเอาเหล็กหุนมาใช้งานร่วมกับเหล็กมิลลิเมตรทำให้ต้องคำนวณแปลงขนาดจากหุนเป็นมิลลิเมตรทุกครั้ง

สูตรการเปลี่ยนหุนเป็นนิ้วคือ

หุน x 0.125 = นิ้ว , เช่น 4 หุนจะเท่ากับ  4 x 0.125 = 0.5 นิ้ว

0.5 นิ้ว หรือ 0.5″ หรือ 1/2″ หรือ 1/2นิ้ว (ก็คือครึ่งนิ้วนั่นเอง)

สูตรการเปลี่ยนหุนเป็นมิลลิเมตรคือ

1 นิ้ว  = 25.4 มิลลิเมตร

1 หุน (1/8″) = 25.4/8 = 3.175 มิลลิเมตร

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ท่านสามารถอ้างอิงตารางหุนเป็นนิ้วได้จากข้างล่างได้เลย

ตารางหุนเป็นนิ้ว

หุน นิ้ว  มิลลิเมตร
ครึ่งหุน   1/16″    1.5875
1หุน  2/16″ = 1/8″    3.1750
1หุนครึ่ง  3/16″   4.7625
2หุน  4/16″ = 1/4″    6.3500
2หุนครึ่ง  5/16″   7.9375
3หุน  6/16″ = 3/8″    9.5250
3หุนครึ่ง  7/16″   11.1125
4หุน  8/16″ = 1/2″    12.7000
4หุนครึ่ง  9/16″   14.2875
5หุน  10/16″ = 5/8″    15.8750
5หุนครึ่ง  11/16″   17.4625
6หุน  12/16″ = 6/8″     19.0500
6หุนครึ่ง  13/16″   20.6375
7หุน  14/16″ = 7/8″   22.2250
7หุนครึ่ง  15/16″   23.8125
8หุน  16/16″ = 1″   25.4000
1นิ้วครึ่งหุน  1-1/16″   26.9875
1นิ้ว1หุน  1″2/16 = 1″-1/8   28.5750

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผู้ผลิตเครื่องมือวัดความละเอียดสูงระดับโลก เรามีเครื่องมือวัดให้เลือกหลายรูปแบบ สามารถเลือกดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

>>> เครื่องมือวัดความละเอียดสูง

>>> สินค้าทั้งหมด