การสอบเทียบ – ดี, ไม่ดี และน่าเกลียด

การสอบเทียบ - ดี,  ไม่ดี และน่าเกลียด
การสอบเทียบที่มีประสิทธิภาพที่ ดี, ไม่ดี และน่าเกลียด ก่อนที่เราจะลงลึกถึงรายละเอียด เรามากำหนดกันก่อนว่าอะไรคือการสอบเทียบ และอะไรที่ไม่ใช่การสอบเทียบ
โดยพื้นฐานแล้ว “การสอบเทียบคือการเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์วัดหรือทดสอบที่มีความไม่แน่นอนที่เราไม่ทราบค่ากับมาตรฐานที่มีความไม่แน่นอนที่เราทราบค่า(โดยประมาณ)”
การสอบเทียบคือการเปรียบเทียบส่วนของอุปกรณ์วัดหรือทดสอบกับตัวมาตรฐานไม่ว่ามาตรฐานจะเป็นเช่นไร  อาทิ
 มาตาฐานถูกดูแลโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(NIMT)
 มาตรฐานถูกใช้ป็นมาตรฐานอ้างอิงโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ(บุคคลที่สาม)
 มาตรฐานถูกใช้เป็นมาตรฐานการทำงานทุกวันโดยช่างเทคนิคการสอบเทียบในองค์กรของคุณเอง
การสอบเทียบคือการเปรียบเทียบ คุณต้องการอุปกรณ์บางอย่างที่จะสอบเทียบและมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบกัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับการซ่อมแซม,การจัดตำแหน่ง zeroing หรือการกำหนดมาตรฐาน  กิจกรรมเหล่านี้สามารถรวมเข้ากับกระบวนการได้ในบางกรณี,ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเครื่องมืออะไร, มีวิธีการใช้อย่างไรและในบางกรณีใน,ระดับใดที่ทำการสอบเทียบ
เคยมีผู้ตรวจสอบมาตรฐาน ISO 9001 บอกผมว่าคุณไม่สามารถสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิเพราะคุณไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ เป็นธรรมดาอย่างยิ่ง,ผมถูกบังคับให้แจ้งให้เขาทราบถึงข้อผิดพลาดในวิถีของพวกเขา
การสอบเทียบทุกหนทุกแห่ง?
มีเจ้าหน้าที่เทคนิคการสอบเทียบบางคนอาจอธิบายว่างานของพวกเขามีผลต่อคุณภาพชีวิตของเราอย่างไร พวกเขาอาจจะกล่าวว่า:
 อุปกรณ์ที่ฉันสอบเทียบทุกวันช่วยให้คุณสามารถจับฆาตกรและผู้ข่มขืนทั่วประเทศ
 งานของฉันเป็นประโยชน์ในการช่วยปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์จากคุก
 ความถูกต้องของงานของฉันช่วยให้สายการบินสามารถลดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุได้
 ทางหลวงมีความปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากความรอบคอบของโปรแกรมการสอบเทียบของเราในการผลิตยานยนต์
 จำนวนคนนับไม่ถ้วนที่ได้รับความช่วยเหลือจากยาที่เราผลิตโดยใช้ระบบและการวัดเทียบกับค่ามาตรฐาน
 มีการค้นพบของยาเสพติดมากขึ้นและการรักษาเพื่อรักษาไม่หายกว่าที่เคยเป็นส่วนหนึ่งเนื่องจากการอ่านซ้ำและความถูกต้องของอุปกรณ์ทดสอบของเราสอบเทียบ
สิ่งเหล่านี้ จะเป็นไปได้อย่างไร? ระบบการสอบเทียบคุณภาพที่เป็นรากฐานในการปรับปรุงการวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์, การประกันคุณภาพ, การผลิต และการรับรองคุณภาพ เหล่านี้ล้วนทำได้ ผ่าน ความถูกต้อง, ความเชื่อถือได้และความสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ของอุปกรณ์วัดหรือทดสอบที่ผ่านการสอบเทียบแล้วทั้งสิ้น หากการสอบเทียบที่มีคุณภาพไม่สำคัญแล้วทำไมจึงมีความต้องการในภาคอุตสาหกรรม, ภาครัฐ และภาคเอกชน?
การสอบเทียบสามารถทำได้และมักเป็นส่วนประกอบสำคัญใน บริษัท ผู้ผลิตใด ๆ แต่เช่นเดียวกับส่วนอื่น ๆ ของระบบคุณภาพการสอบเทียบจะขึ้นอยู่กับความจริงในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องบันทึกอย่างถูกต้องและกำหนดว่าอุปกรณ์ทดสอบอยู่ในค่าที่ยอมรับได้หรือไม่ยอมรับ
คนที่ทำการสอบเทียบต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกด้านของการปฏิบัติงาน หากพวกเขาปกปิดตัวเลขหรือสร้างตัวเลขที่เหลวไหลอาจมีผลหลายอย่างเช่น
 ผลิตสินค้าที่ไม่ดีและลูกค้าเสียเงิน
 มีการผลิตสินค้าที่ไม่ดีและลูกค้าป่วยหรือเสียชีวิต
 ผลิตสินค้าที่ไม่ดีและชื่อเสียงที่ดีของ บริษัท จะกลายเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ส่งผลให้เกิดการลาออกของพนักงาน
ฟังดูคล้ายเป็นการจินตนาการมากเกิดจริงหรือไม่? ไม่ได้จริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความปลอดภัยของสาธารณะชนเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบอาหารและยา
เมื่อผลิตยาอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการวัดและผลการตรวจวัดอย่างถูกต้อง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเริ่มต้นขึ้นที่ในใจนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนาและจะสิ้นสุดเมื่อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมสำหรับการซื้อโดยประชาชน มีหลายพันขั้นตอนที่ดำเนินไปพร้อมกันซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพปริมาณขนาดหรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ทั้งหมดจะใช้คือความเหลวไหลเพียงหนึ่งเดียวก็จะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
“อ้า... นี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกหรือ!!!"  ทัศนคติจากช่างสอบเทียบ (หรือบุคคลอื่นในกระบวนการผลิต) อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายได้ง่ายๆ
ดีไม่ดีและน่าเกลียด
ดังนั้นความแตกต่างระหว่างระบบการสอบเทียบที่ดีไม่ดีและน่าเกลียดคืออะไร? ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของการทำความเข้าใจข้อผิดพลาดใด ๆ
ระบบการสอบเทียบที่ดี: ช่างเทคนิคการสอบเทียบมีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในความพยายามของพวกเขา ช่างเทคนิค:
• ใช้กระบวนการสอบเทียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอยู่ภายใต้ระบบเอกสารที่มีคุณภาพ
• บันทึกว่ามาตรฐานอ่านได้อย่างไรรวมทั้งการอ่านค่า As Found และ As left จากหน่วยที่อยู่ภายใต้การสอบเทียบ (UUC) ตามความเหมาะสม
• เปรียบเทียบผลลัพธ์และปฏิบัติตามข้อแตกต่าง
เมื่อ UUC พบว่าไม่สามารถยอมรับได้ควรมีขั้นตอนในการแจ้งให้ผู้ใช้หรือลูกค้าทราบรวมถึงขั้นตอนการเขียนเพื่อประเมินว่าผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์ทดสอบที่พบว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ นี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของโปรแกรมการสอบเทียบคุณภาพ
อย่างน้อยระบบการสอบเทียบที่ดีจะมีข้อมูลต่อไปนี้อยู่ด้วย:
• เอกสารการตรวจสอบย้อนกลับ
• ฉลากสอบเทียบที่เหมาะสม
• การประมาณการค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบ
• ระเบียบวิธีกำหนดช่วงระยะเวลาสอบเทียบของเครื่องมือมาตรฐาน
• การจัดตารางเวลาที่ดี
• สภาพแวดล้อมและพารามิเตอร์
• ซอฟต์แวร์การจัดการสอบเทียบ
• เอกสารการฝึกอบรม
• การปรับปรุงกระบวนการต่อเนื่อง
ระบบการสอบเทียบไม่ถูกต้อง: ส่วนงานส่วนใหญ่ขาดหายหรือเข้าใจผิด บันทึกการสอบเทียบไม่ได้มีอยู่หรือไม่มีรายการข้อมูลที่ต้องการเพื่อให้ใช้งานได้หรือมีอยู่ ไม่มีการประมาณการค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบหรือเอกสารหรือข้อมูลเส้นทางการสอบย้อนกลับไม่มีการระบุไว้ เหตุผลเดียวที่ บริษัท ไม่ได้เขียนไว้ อาจเป็นเพราะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานดำเนินการตรวจสอบเป็นกระบวนการทาง "เอกสารเท่านั้น" ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างแท้จริง
เป็นการง่ายมากที่ผู้ตรวจสอบจะรับรองระบบสอบเทียบไม่ดีอันเนื่องมาจากการตรวจตามกระบวนการทาง”เอกสารเท่านั้น”  ผลลัพธ์ตามปกติคืออุปกรณ์ทดสอบที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งไม่สามารถวัดได้แม่นยำ บริษัท ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานหรือข้อบังคับใด ๆ และไม่สามารถเปรียบเทียบตัวเองกับคู่แข่งได้
ระบบสอบเทียบน่าเกลียด: นี่เป็นแกะที่มีสีแตกต่างกัน มีองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่หาได้ในระบบสอบเทียบที่ดี ความแตกต่างที่สำคัญคือขาดความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงตรงของช่างสอบเทียบ,หัวหน้างานและผู้บริหารระดับสูง ลักษณะอื่น ๆ ของระบบน่าเกลียด ได้แก่ :
• ตัวเลขเป็น ตัวเลขหลอกลวง ในบันทึกการสอบเทียบและยากที่จะค้นพบในระหว่างการตรวจรับรอง
• วันที่ครบกำหนดของการสอบเทียบ ได้รับการขยายเมื่องานที่ค้างอยู่เพิ่มขึ้น, การสอบเทียบที่เกินกำหนดเป็นที่ยอมรับไม่ได้ (อุปกรณ์วัดหรือทดสอบไม่เกิดปัญหาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่?)
• อุปกรณ์วัดหรือทดสอบระบุว่าได้รับการสอบเทียบแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น
โดยทั่วไปสถานการณ์สุดท้ายนี้เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยที่สุดและมักเรียกกันว่า "เลีย” และ”ติด" "หรือ" เปิดและเขียน "วลีเหล่านี้หมายถึงการวางป้ายการสอบเทียบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ทำการสอบเทียบอย่าง ถูกต้อง,เหมาะสมหรือได้ทำการสอบเทียบจริง หรืออุปกรณ์มีค่าผิดพลาดเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้และช่างเทคนิคไม่ต้องการทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
คาดการณ์ได้ว่า บริษัท ที่มีระบบสอบเทียบที่น่าเกลียดผลิตผลิตภัณฑ์ที่ด้อยกว่า แต่ส่งมันออกไปโดยการแสดงฉลากปฏิบัติ ISO/IEC 17025, ISO 9001 หรือฉลาก good manufacturing practice ในผลิตภัณฑ์ ในที่สุดฐานลูกค้าหายไปเนื่องจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่น่าเชื่อถือ, ไม่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณสมบัติเหมือนเดิมได้และ สินค้าหรือบริการไม่ได้มาตรฐาน หวังว่าผลิตภัณฑ์หรือบบริการของ บริษัทเหล่านั้น ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
ที่สำคัญคือผมสังเกตว่าช่างเทคนิคการสอบเทียบ,หัวหน้าผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูงที่ผมทำงานด้วยมีความซื่อสัตย์มาก จริยธรรมของพวกเขาอยู่นอกเหนือการตำหนิและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพอยู่ในใจของพวกเขาเสมอ เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆในชีวิตปลาที่ไม่ดีจำนวนน้อยได้รับความสนใจ ฉันต้องการจะยอมรับปลาที่ดีที่นี่
ช่างสอบเทียบที่ขยันพากเพียร บากบั่นทำงานภายใต้ระบบการสอบเทียบที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐจะให้บริการหรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในเวลาที่เหมาะสม
หากไม่มีความขยันหมั่นเพียรเหล่านั้น โลกของเราจะเป็นสถานที่ที่เลวร้ายยิ่งในการใช้ชีวิตอยู่

medical

FLOW

medical

glassware & chemical