พนักงานธุรการ (คนพิการ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดทำเอกสาร และติดต่อประสารงานภายในองค์กร

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 23-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • สามารถให้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ( Program Excel, Word)
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

    This entry was posted in . Bookmark the permalink.