วิธีเลือกซื้อเกจบล็อก (Gauge block) เลือกซื้อเกจบล็อกยังไงให้ตรงกับงาน

เกจบล็อก (Gauge block) คือเครื่องมือสอบเทียบอุตสาหกรรมความละเอียดสูง สำหรับใช้สอบเทียบ หรือวัดขนาดความละเอียดสูงต่างๆ ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการเลือกซื้อเกจบล็อกให้ถูกกับงานที่ใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของสอบเทียบที่ถูกต้องแม่นยำ

ชนิดของเกจบล็อก

เกจบล็อกที่มีในตลาดนั้นจะแบ่งเกรดเป็น 4 เกรด คือ เกจบล็อกเกรด 2, 1, 0, K ผู้ใช้ควรเลือกเกรดของเกจบล็อกให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของงาน

gauge_block_mitutoyo

ตารางแสดงความคลาดเคลื่อน (Tolerance ) และความขนาน (Parallelism) ของเกจบล็อกแต่ละเกรด

เกจบล็อก

เกจบล็อกเกรด 2

เกรด 2 เป็นเกรดต่ำสุด เหมาะสำหรับการวัดเครื่องมือวัดในโรงงาน ในไลน์การผลิต ชอปปฎิบัติงาน หรือการติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักร

เกจบล็อกเกรด 1

เกรด 1 จะมีความแม่นยำมากกว่าเกรด 2 เหมาะสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดเช่น Snap gauges

เกจบล็อกเกรด 0

เกรด 0 จะมีความแม่นยำมากกว่าเกรด 1 เหมาะสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดความละเอียดสูง หรือใช้สำหรับสอบเทียบความถูกต้องของเกจบล็อกเกรด 1 และ 2  เกจเบอร์ 0 จะต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมเป็นอย่างดีและต้องถูกใช้โดยผู้ปฎิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในการสอบเทียบ

เกจบล็อกเกรด K

เป็นเกจบล็อกเกรดสูงสุดมีความแม่นยำมากที่สุด จุดประสงค์เพื่อใช้ในห้องปฎิบัติการสอบเทียบ (Calibration laboratory) สำหรับงานวัดที่ต้องการความแม่นยำสูง หรือสำหรับใช้สอบเทียบ (Calibrate) ความถูกต้องของเกจบล็อกเกรดที่ต่ำกว่าอื่นๆ (เกรด 2, 1, 0) การสอบเทียบด้วยเกจบล็อกเกรด K จะต้องทำให้ห้องแลปที่ถูกควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเท่านั้น

 

การแบ่งเกรดของเกจบล็อก

วิธีเลือกใช้เกจบล็อก

เกจบล็อกแต่ละเกรดเหมาะสำหรับงานแบบใหนบ้าง

แหล่งที่มา mitutoyo.co.jp

วีดีโอแนะนำวิธีการใช้งานเกจบล็อก

เกจบล็อก Mitutoyo

ติดต่อสอบถาม ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมการสอบเทียบ หรือสนใจซื้อสินค้าเกจบล็อก สอบถามข้อมูล/ขอใบเสนอราคาได้ที่ Contact us