ขายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Industrial Instruments ส่งทั่วประเทศ

บริษัท แคลิเบรชั่นแลบอราทอรี จำกัด นอกจากเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมแล้ว เรายังมีสินค้าเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้ออีกด้วย

1. เกจวัดความดันและเกจวัดอัตราการไหล Pressure Vacuum & Flow 

เกจวัดความดัน NUOVA FIMA

 

 

3. เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้น Temperature & Humidity

เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้น Digicon

เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้น FLUKE

เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้น fensor

เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้น Kambic metrology

เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้น PRESYS

เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้น WIKA

 

4. ประแจวัดทอร์คและเครื่องวัดแรง Torque & Force

 

เครื่องวัดทอร์คและแรง TONE

5. เครื่องวัดอิเล็คทรอนิคส์ ELECTRONICS

เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ FLUKE

 

6. เครื่องชั่ง Mass & Balance

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ A&D Weighing

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ JADEVER

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ OHAUS

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ SHIMADZU Excellence in Science

7. เครื่องแก้วและเคมี GLASSWARE & CHEMICAL

ATAGO

Brannan

EUTECH INSTRUMENT

HANNA instruments

 

8. เครื่องมือวัดอื่นๆ

เครื่องวัดแสง DIGICON

 
KIMO