ข้อกําหนด ISO/ECI 17025 version 2017 (ไทย) มีอะไรบ้าง

ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ว่าด้วยเรื่องการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ซึ่งมีทั้งข้อกำหนดทั้งทางด้านการกบริหารจัดการ และด้านวิชาการ โดยวัตถุประสงค์ของ ISO/IEC ก็เพื่อให้มีการกำหนดเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการการสอบเทียบให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ

ISO/IEC 17025 version 2017 มีผลกระทบอย่างไรกับแลปบ้าง

ISO/IEC 17025 เวอร์ชั่น 2017 มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการห้องปฏิบัติการ รวมถึงมาตรฐานต่างๆที่แลปจะต้องปฏิตามเพื่อให้ได้รับรอง ISO/IEC 17025 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อกำหนดและมาตรฐานใหม่ได้ที่เว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ที่ >>> ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 

SCOPE ของ ISO/IEC 17025 version 2017 

• Competence มีความสามารถ
• Impartiality เป็นอิสระ เป็นกลาง เที่ยงธรรม
• Consistency operation รักษาความสามารถอย่างสม่ำเสมอ
• Applicability ประยุกต์ใช้กับห้องปฏิบัติการทุกขนาด
• Conformity not compliance เน้นความสอดคล้อง
• Stakeholder/Regulator use ผลแลบใช้อ้างอิงได้

ISO/IEC 17025 version 2017 จะมีการบังคับใช้เมื่อไหร่

ISO/IEC 17025 เวอร์ชั่น 2017 ได้ถูกประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน transition period อยู่ที่ 3 ปี (2017-2020) 

ข้อกําหนด ISO/ECI 17025 version 2017

รูปภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ https://bdn.go.th

 

วีดีโออธิบาย ISO/IEC 17025 version 2017 (ภาษาไทย)

วีดีโออธิบาย ISO/IEC 17025 version 2017 (ภาษาอังกฤษ)