บริการสอบเทียบ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ คลอบคลุมเครื่องมือวัดทุกประเภท โดยภายในห้องปฏิบัติการมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ใช้เครื่องมือคุณภาพที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง และช่างสอบเทียบผู้ชำนาญงานสอบเทียบเครื่องมือทุกชิ้นให้กับลูกค้า พร้อมทั้งส่งเครื่องมือถึงมือลูกค้าตรงตามระยะเวลานัดหมาย