10 เหตุผล ทำไมต้องใช้บริการCLC ??

Accreditation ได้รับรองมาตรฐานISO/IEC17025 จาก 2 สถาบัน ทั้งประเทศไทย (สมอ.) และประเทศสหรัฐอเมริกา (ANAB)
One Stop Service เราให้บริการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดครบวงจรทั้ง สอบเทียบ, ขาย, ซ่อมและจัดอบรม
Away on Time รับ – ส่งงานตรงเวลานัดหมาย
Scope Capability สอบเทียบเครื่องมือวัดได้หลายชนิด คลอบคลุมทั้งหมด 9 parameter
Certificate ใบรายงานผลการสอบเทียบมาตรฐาน ครบถ้วนตามข้อกำหนด ทำความเข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ
Quality Standard เครื่องมือวัดที่ใช้สอบเทียบและห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานตามข้อกำหนดทุกรายการ
Urgent Support สามารถรับงานเร่งด่วนได้ในปริมาณงานเยอะได้โดยยังรักษามาตรฐานและคุณภาพการบริการ
Staff Knowledge พนักงานสอบเทียบมีประสบการณ์และความชำนาญสูง สามารถแนะนำข้อมูลเทคนิคกับลูกค้าได้
Attitude เรามีจุดยืนที่ชัดเจนเรื่องความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณต่อตัวเองและลูกค้า ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องมือทุกตัวที่ส่งมาสอบเทียบกับเรา มีการสอบเทียบจริง โดยวัดผลและรายงานผลค่าที่ได้ตรงไปตรงมา
First Mover ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 จึงทำให้Brandติดตลาดยาวนานมามากกว่า 20 ปี

บริการสอบเทียบ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ทั้งภายในและภายนอกสถานที่คลอบคลุมเครื่องมือวัดทุกประเภท

โดยภายในห้องปฎิบัติการมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ใช้เครื่องมมือคุณภาพที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง และช่างสอบเทียบผู้ชำนาญงานสอบเทียบเครื่องมือทุกชิ้นให้กับลูกค้า พร้อมทั้งส่งเครื่องมือถึงมือลูกค้าตรงตามระยะเวลานัดหมาย

สินค้าของเรา

เราคิดสรรเครื่องมือวัดมาจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมมาตรฐานทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้า พร้อมใบรับรอง ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต