การสอบเทียบ การสอบเทียบเครื่องมือวัด คืออะไร?

scale

การสอบเทียบ การสอบเทียบเครื่องมือวัด (ภาษาอังกฤษ Calibration ) คือ ตรวจสอบค่าของเครื่องมือวัดให้ถูกต้องอยู่เสมอ ถ้าจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ หากเราต้องการวัตถุดิบน้ำหนัก 1 กิโลกรัม เราก็ตักวัตถุดิบลงบนตาชั่ง ให้ขีดตาชั่งถึงตัวเลข 1 กิโลกรัม นั่นเอง คำถามก็คือ “แล้วตาช่างที่ว่านั้นเชื่อถือได้หรือเปล่า” จึงเป็นที่มาของการ “สอบเทียบเครื่องมือวัด” การสอบเทียบเครื่องมือวัดก็อคือการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมที่มีความละเอียดแม่นยำสูงเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์ช่างตวงวัดเหล่านั้นว่ามีความถูกต้องหรือไม่

การสอบเทียบ การสอบเทียบเครื่องมือวัด ในงานอุตสาหกรรมสำคัญอย่างไร?

measurement

การสอบเทียบเครื่องมือวัด ในงานอุตสาหกรรมนั้นสำคัญอย่างไร อย่างที่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆข้างบน หากเครื่องชั่งผิดปรกติ ชั่งได้ไม่เท่ากับ 1 กิโลกรัม เกิดการชั่ง ตวง วัด ที่ผิดพลาดแค่เพียงเล็กน้อย ก็มีโอกาสส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อเจ้าของโรงงาน ลูก จ้าง และลูกค้าเป็นอย่างมาก การชั่ง ตวง วัด บางอย่างที่ต้องการความละเอิียดสูง มีผลต่อ “ความปลอดภัยในโรงงาน” และ “คุณภาพของสินค้า”โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น การวัดอัตราการไหลของสารเคมี การชั่ง ตวง วัด แม่สีเพื่อการผสมสี การผิดเพี้ยนเพียงเล็กน้อยก็ทำให้สีของผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพี้ยนไปได้เลย ดังนั้น ในทุกๆ มาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO JIS หรือ มอก. จะมีส่วนของการกำหนดมาตรฐานการสอบเทียบอุตสาหกรรมอยู่ด้วยทุกมาตรฐาน

ทำไมต้องสอบเทียบเครื่องมือวัด กับ Cal-laboratory.com ?

cal-laboratory.com บริษัท แคลิเบรชั่นแลบอราทอรี จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยตรง มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากว่ายี่สิบปี 

เราได้เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โครงการ NIMT NETWORK เอกชนแห่งแรก
ตั้งแต่ April 2002 – March 2006

ปัจจุบันเรามีห้องปฏิบัติการ 9 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการความดัน และ สุญญากาศ
    Pressure & Vacuum Laboratory
2. ห้องปฏิบัติการมิติ
    Dimension Laboratory
3. ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิและความชื้น
    Temperature & Humidity Laboratory
4. ห้องปฏิบัติการแรงบิดและแรง
    Torque & Force Laboratory
5. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
    Electrical Laboratory
6. ห้องปฏิบัติการมวลและเครื่องชั่ง
    Mass & Balance Laboratory
7. ห้องปฏิบัติการเครื่องแก้วและเคมี
    Glassware & Chemical Laboratory
8. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์
    Medical Laboratory
9. ห้องปฏิบัติการการไหล
    Flow Laboratory

โดยให้บริการสอบเทียบทั้งภายในสถานที่และนอกสถานที่

ได้รับการรับรอง ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025:2548 หรือ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบในขอบข่ายด้านไฟฟ้า, มวลและเครื่องชั่ง, มิติ, อุณหภูมิและความชื้น, ความดัน, แรง, เคมีและเครื่องแก้ว ทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการ

รายละเอียดการได้รับการรับรอง

บริษัท แคลิเบรชั่นแลบอราทอรี จำกัด เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือสอบเทียบที่ทันสมัย

 

สนใจบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งในและนอกสถานที่

คลิิก => ติดต่อเรา