ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) คืออะไร มีวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาอย่างไร

ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) คืออะไร

ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) หรืออีกชื่อหนึ่งคือไมโครมิเตอร์สกรูเกจ เป็นเครื่องมือใช้งานด้านวิศวกรรม จุดประสงค์การใช้งานเพื่อสำหรับวัดขนาดที่ต้องการความแม่นยำสูง โดยใช้วัดความกว้าง ยาว หรือ ความหนาของวัตถุ เหมือนคาลิปเปอร์ แต่ว่าไมโครมิเตอร์จะสามารถวัดได้ละเอียดสูงกว่าคาลิปเปอร์

ประเภทของไมโครมิเตอร์

ไมโครมิเตอร์ที่นิยมใช้ มี 3 ประเภทคือ
1. ไมโครมิเตอร์แบบวัดภายนอก (Outside Micrometer)

นิยมใช้กันมากกว่าแบบอื่น ใช้วัดขนาดความกว้าง ความยาว และ ความหนา ภายนอก ของเพลา บล็อก สายทรงกลม เส้นลวด วัตถุทรงกลม ฯลฯ

2. ไมโครมิเตอร์แบบวัดภายใน (Inside Micrometer)

ใช้วัดความกว้างของช่องว่างต่างๆ เช่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายในหลุม วงกลม รูเปิด

3. ไมโครมิเตอร์สำหรับวัดความลึก (Depth Micrometer)

ใช้วัดความลึกของชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นหลุม บ่อ หรือช่อง ต่างๆ

 

รูปไมโครมิเตอร์     1.ไมโครมิเตอร์วัดนอก(Outside Micrometer)  2.ไมโครมิเตอร์วัดใน(Inside Micrometer)  3.ไมโครมิเตอร์วัดลึก(Depth Micrometer)

ไมโครมิเตอร์ Micrometer

 

ส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์

ส่วนประกอบต่างๆ ของไมโครมิเตอร์

ส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์

ชื่อเรียกตำแหน่งต่างๆของไมโครมิเตอร์

(1) ตําแหน่งสำหรับวัดระยะชิ้นงาน
(2) ตําแหน่งสเกลหลัก
(3) ตําแหน่งสเกลเวอร์เนียร์
(4) ตำแหน่งสำหรับจับไมโครมิเตอร์ขณะวัด
(5) ตำแหน่งปุ่มเลื่อนแกน

ที่มาของภาพ http://sci.udru.ac.th/websci/download/physic/test/Chapter1_1.pdf

วีดีโออธิยายไมโครมิเตอร์วัดนอก

ไมโครมิเตอร์ทำงานอย่างไร

ไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือกลอย่างง่าย ทำงานโดยใช้หลักของเกลียว (ซึ่งค่าความห่างของฟันเกลียว จะเรียกว่าค่าระยะพิตช์ Pitch) โดยค่าระยะพิตช์จะเท่ากับที่เราหมุนเกลียวไมโครมิเตอร์ 1 รอบ ระยะหมุนเกลียว 1 รอบจะถูกซอยย่อยละเอียดออกไปอีก ขนาดของความละเอียดในการซอยย่อยออกไปน้้นมีตั้งแต่ 1/100 ถึง 1/10000 mm แล้วแต่รุ่น

วิธีการอ่านค่าไมโครมิเตอร์

การเลือกใช้ไมโครมิเตอร์

 • การเลือกประเภทของไมโครมิเตอร์จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่จะใช้วัด เช่น ความหนา ความกว้าง หรือ ลึก ภายในวัตถุ
 • เลือกใช้จากค่าความละเอียดที่ต้องการ เช่นค่าความละเอียดต่ำ (1/100 mm) หรือ ค่าความละเอียดสูง (1/10000 mm) 
 • เลือกเป็นไมโครมิเตอร์แบบอนาล็อกที่เน้นประหยัดต้นทุน หรือ เลือกไมโครมิเตอร์แบบดิจิตอลที่สามารถต่อผลการอ่านค่าเข้าคอมพิวเตอร์ได้

Micrometer mitsutoyo

การดูแลรักษาไมโครมิเตอร์

 1. เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของ Micrometer ควรมีการดูแลอย่างเหมาะสม ดังนี้
 2. เช็ด ทำความสะอาด ด้วยผ้าสะอาดให้ทั่วทุกครั้ง ก่อนเก็บเข้ากล่อง
 3. ไม่ควรหมุนให้หน้าผิวสัมผัสวัดงานทั้งสองด้านเข้ามาชนกันจนแน่น เพราะจะทำให้เกิดการเสียหายจากแรงกดอัดได้ ควรใช้กระดาษน้ำมันคั่นกลางหรือเว้นช่องว่างไว้เล็กน้อยก่อนเก็บเข้ากล่องแทน
 4. ทำความสะอาดปากวัดทั้งสองด้านหลังเลิกใช้งานเป็ประจำ ด้วยการนำกระดาษที่อ่อนนุ่มใส่ระหว่างหน้าผิวสัมผัสวัดงานทั้งสองด้าน ก่อนหมุนแกนวัดทั้งสองด้านชนกระดาษเบาๆ เป็นการทำความสะอาดผิวสัมผัส
 5. หากต้องการหมุนไมโครมิเตอร์อย่างรวดเร็ว ไม่ควรใช้นิ้วมือหมุนรัวๆ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้สเกลวัดคลาดเคลื่อนได้ ควรใช้ฝ่ามือค่อยๆหมุนเลื่อนแกนวัดแทน
 6. ไม่ควรใช้ไมโครมิเตอร์วัดวัตถุที่มีผิวหน้าหยาบ เพราะจะทำให้ผิวสัมผัสวัดงานเกิดความเสียหาย หรือ เสียสมดุลย์ศูนย์ได้
 7. ไม่ควรใช้ไมโครมิเตอร์วัดชิ้นงานที่มีอุณหภูมิสูงมากๆ ไม่ควรใช้ไมโครมิเตอร์วัดชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ จะทำให้ไมโครมิเตอร์พังได้
 8. ควรเช็ดทำความสะอาดไมโครมิเตอร์และหล่อลื่นเป็นประจำ
 9. เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของการวัด ควรสอบเทียบความเที่ยงตรงไมโครมิเตอร์ ตามตารางการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ

วีดีโอแสดงวิธีการสอบเทียบไมโครมิเตอร์

เราสามารถสอบเทียมไมโครมิเตอร์โดยการใช้เกจบล็อกเพื่อสอบเทียบ

หลังจากสอบเทียบไมโครมิเตอร์และทราบค่าที่คลาดเคลื่อนแล้ว เราสามารถแก้ไขค่าคลาดเคลื่อน (Set zero) นั้นด้วยประแจตั้งค่า

สอบถามข้อมูล / ขอใบเสนอราคาไมโครมิเตอร์ / ขอใบเสนอราคาการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ที่ → Contact us