10 เหตุผล ทำไมต้องใช้บริการCLC ??

Accreditation ได้รับรองมาตรฐานISO/IEC17025 จาก 2 สถาบัน ทั้งประเทศไทย (สมอ.) และประเทศสหรัฐอเมริกา (ANAB)
One Stop Service เราให้บริการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดครบวงจรทั้ง สอบเทียบ, ขาย, ซ่อมและจัดอบรม
Away on Time รับ – ส่งงานตรงเวลานัดหมาย
Scope Capability สอบเทียบเครื่องมือวัดได้หลายชนิด คลอบคลุมทั้งหมด 9 parameter
Certificate ใบรายงานผลการสอบเทียบมาตรฐาน ครบถ้วนตามข้อกำหนด ทำความเข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ
Quality Standard เครื่องมือวัดที่ใช้สอบเทียบและห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานตามข้อกำหนดทุกรายการ
Urgent Support สามารถรับงานเร่งด่วนได้ในปริมาณงานเยอะได้โดยยังรักษามาตรฐานและคุณภาพการบริการ
Staff Knowledge พนักงานสอบเทียบมีประสบการณ์และความชำนาญสูง สามารถแนะนำข้อมูลเทคนิคกับลูกค้าได้
Attitude เรามีจุดยืนที่ชัดเจนเรื่องความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณต่อตัวเองและลูกค้า ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องมือทุกตัวที่ส่งมาสอบเทียบกับเรา มีการสอบเทียบจริง โดยวัดผลและรายงานผลค่าที่ได้ตรงไปตรงมา
First Mover ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 จึงทำให้Brandติดตลาดยาวนานมามากกว่า 20 ปี

Calibration service

Instrument calibration services according to the ISO / IEC 17025 quality system, both inside and outside the premises, covering all types of measuring tools

In the operating room there is a controlled environment. Use quality tools that are highly accurate. And the calibration technician who has the expertise to calibrate all tools for customers Along with delivering the equipment to the customers according to the appointment time.

Our products

We have selected measuring tools to distribute all types of standard industrial measuring instruments according to customer needs. With certificate Our customers are assured of receiving quality products in accordance with manufacturers standards