การใช้งานตู้แช่แข็งที่ถูกวิธี

Freezer (ตู้แช่แข็ง)

ตู้แช่แข็ง Freezer สอบเทียบเครื่องมือวัด

Freezer หรือ ตู้แช่แข็ง คือ ตู้ที่ให้ความเย็นหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส เพื่อเก็บรักษาวัตถุ อาหาร หรือสิ่งที่ต้องการจะแช่นั้น ให้แข็งในจุดที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โดยอุณหภูมิที่ให้นั้นแตกต่างกันออกไปตามลักษณะสิ่งของที่ต้องการจะแช่แข็ง ซึ่งควรต้องมีการ สอบเทียบเครื่องมือวัด อยู่เป็นประจำเพื่อให้ตู้แช่แข็งคงอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ไม่ผิดพลาด

หากถามว่าทำไมต้องแช่แข็งสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ อาหารสด พลาสม่าของเลือด วัคซีน ทั้งนี้ก็เพื่อคงรักษาความสดนั้นไว้ในลักษณะของการแช่แข็ง และนำมาละลายการแช่แข็งก่อนการใช้งาน ด้วยวิธีตามสิ่งของที่แช่ไป นึกภาพตามง่ายๆคือเวลาที่เราอาหารแช่แข็งไปเก็บไว้ในช่องฟรีซ ก็เพื่อให้มันเก็บรักษาไว้อยู่ได้หลายวัน พอเราจะเอามากิน เราก็เอาไปใส่ไมโครเวฟ เพื่อทำการละลายความแข็ง และนำมากินได้ ซึ่งการแช่ช่องฟรีซหรือการแช่แข็งนี้จะทำให้อายุของอาหารเหล่านั้นมีมากกว่าชั้นตู้เย็นปกติ

ตู้แช่แข็งที่พบเห็นทั่วไป อาจแบ่งได้ 2 ลักษณะตามฝาเปิดคือ

  1. ตู้แช่แข็งแบบฝาเปิดด้านบน
  2. ตู้แช่แข็งแบบฝาเปิดด้านหน้า

แต่ตู้แช่แข็งทั้ง 2 แบบสามารถให้อุณหภูมิที่เย็นจนทำให้ผลิตภัณฑ์กลายน้ำแข็งเหมือนกัน ส่วนการใช้งานก็เลือกตั้งค่าอุณหภูมิตามการใช้งานกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

การใช้งานที่ถูกวิธี

  1. เลือกตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะแช่แข็ง
  2. ไม่ควรเปิด ตู้แช่แข็ง บ่อย นอกจากจะหยิบผลิตภัณฑ์เหล่านั้นออกมาใช้งาน ให้เปิดแบบเฉพาะที่จำเป็นจริงๆ เพราะถ้าเปิดบ่อย อุณหภูมิภายนอกจะเข้าไปแทนที่ และจะทำให้อุณหภูมิไม่ได้ตามที่หน้าจอกำหนด อาจเกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์นั้นๆได้
  3. เมื่อถึงเวลา Maintenance หรือรอบการทำความสะอาด ต้องเอาผลิตภัณฑ์ออกมาให้หมด และห้ามใช้ของมีคมทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งทุกครั้ง ซึ่งตู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเราจะไม่ค่อยได้ทำความสะอาดบ่อยนัก เพราะติดใช้งานตลอดเวลา
  4. ควรใส่ Load หรือ ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความจุของตู้ เพื่อตู้จะได้ทำอุณหภูมิได้ทั่วถึงและตรงตามที่หน้าจอแสดง เพราะ Load ที่ใส่ มีผลต่ออุณหภูมิ
  5. หมั่นดูแลสายไฟ แผงวงจร ปลั๊กไฟ อย่างสม่ำเสมอ และควรเข้ารับการแคลิเบรท (Calibrate) หรือสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ตู้ที่เราแช่ผลิตภัณฑ์ของเรานั้น มีอุณหภูมิที่ถูกต้องตรงตามที่แสดง หากอุณหภูมิผิดเพี้ยนไปอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นอาจเสียหายได้

ในการ สอบเทียบเครื่องมือวัด หรือ Calibrate (แคลิเบรท) ห้องปฏิบัติการของบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี
(Calibration Laboratory CO., LTD หรือ CLC) สามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดประเภท Freezer หรือ ตู้แช่แข็งได้ และได้รับการรับรอง
ISO/IEC 17025:2017 ทั้งของในประเทศอย่าง TISI และของต่างประเทศอย่าง ANAB (สหรัฐอเมริกา)

โดยอุณหภูมิที่ทาง ห้องปฏิบัติการแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (CLC) สอบเทียบและได้รับการรับรองนั้นอยู่ที่ (-70) จนถึง 0 องศาเซลเซียส STD ที่เราใช้นั้น เราใช้ Sensor เป็น RTD ซึ่งมีความแม่นยำสูงมาก และให้ค่า Uncertainty ที่ค่อนข้างต่ำ โดยการ Wire สาย Sensor 9 ตำแหน่งดังภาพด้านล่าง (กรณีที่ขนาดตู้มีความจุไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร)

Chamber Edge สอบเทียบเครื่องมือวัด

นอกจาก ตู้แช่แข็ง แล้วนั้น ทางห้องปฏิบัติการแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (CLC) ก็สามารถให้บริการสอบเทียบ ห้องแช่แข็ง ได้ เราจะ Wire สาย Sensor ให้ครอบคลุมที่จุดการใช้งานและทั่วทั้งห้อง เพื่อให้ได้ค่าที่เที่ยงตรงทุกจุด ซึ่งส่วนใหญ่ตู้แช่แข็งที่ทาง ห้องปฏิบัติการแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (CLC) ไปสอบเทียบนั้นจะครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น ห้องเก็บพลาสม่าของเลือดในโรงพยาบาล ห้องแช่เย็นของอุตสาหกรรมอาหารที่เก็บของสด และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

 

ผู้เขียน จุ๊บจิ๊บ วีไอพี

 

 

 

 

 

Oven คืออะไร?? แล้วทำไมเราจึงต้องสอบเทียบ

บริการสอบเทียบอุณหภูมิและความชื้น

ขอใบเสนอราคา   ติดต่อเรา 

พูดคุยกับเรา