นโยบายธุรกิจ

นโยบายคืนเงิน

ไม่สามารถคืนเงินได้

นโยบายเปลี่ยนสินค้า

  • จะรับเปลี่ยนคืนสินค้าในกรณีอยู่ในระยะเวลาการรับประกันเท่านั้น
  • จะรับเปลี่ยนคืนจากการเสียหายเนื่องจากการผิดพลาดจากทางผู้ผลิต หากเกิดการเสียหายจากการกระทำอันมาจากลูกค้าจะไม่รับเปลี่ยนคืน

นโยบายยกเลิกคำสั่งซื้อ

ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้

นโยบายจัดส่งสินค้า

  • ในกรณีมีสินค้าใน stock  ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบ สามารถจัดส่งได้ภายใน 3-5 วันทำการ
  • ในกรณีมีสินค้าใน stock พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ สามารถจัดส่งได้ภายใน 7-10 วันทำการ