Showing 1–20 of 330 results

สินค้า

บริษัทของเราได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เราสามารถจัดหาเครื่องมือวัดได้หลากหลายอุตสาหกรรมครอบคลุมทุกประเภทการวัดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์การวัดที่มากกว่า 26 ปี เราการันตีคุณภาพเครื่องมือวัดที่เราจัดจำหน่ายเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต เราให้บริการครบวงจรทั้งจัดจำหน่ายพร้อมสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และการซ่อมแซมเครื่องมือวัด ลูกค้าสามารถได้รับบริการทุกสิ่งที่ต้องการได้ใน “ที่เดียว” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราสามารถดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามกำหนดเวลา