แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

Mass & Balance

ห้องปฏิบัติการมวลและเครื่องชั่ง

ห้องปฏิบัติการมวลและเครื่องชั่ง (Mass & Balance Laboratory) บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด สามารถสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักได้ทุกรูปแบบ ทั้งเครื่องชั่งวิเคราะห์สำหรับงานละเอียดที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง ไปจนถึงเครื่องชั่งอุตสาหกรรมทุกขนาด รวมถึงตุ้มน้ำหนักมาตรฐานคลาสต่างๆ และยังรองรับเครื่องมือวัดความแข็งของโลหะและยาง

เครื่องมือ Standard ของเรามีชุดน้ำหนักมาตรฐาน METTER TOEDO: E2 1 mg ถึง 1 mg, F1 1 mg ถึง 20 mg, อิเล็คทรอนิคส์บาลานซ์ 0.01 mg ถึง 34 mg, PD: F2 CLC: M1 สูงถึง 2,500 kg เพื่อสอบเทียบ ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานคลาส F1, F2, M1, M2, M3 และเครื่องชั่งพิสัยการวัดได้มากถึง 4,500 kg


EQUIPMENT'S STANDARD
Equipment’s Standard Brand Model Capability
1. Standard Weight Set Häfner Gewichte GmbH Class E2 1 mg – 20 kg
2. Standard Weight Set Häfner Gewichte GmbH Class E1 1 mg – 1 kg
3. Standard Weight Set Häfner Gewichte GmbH Class F1 1 mg – 20 kg
4. Standard Weight Set CLC Class M1 up to 4,500 kg
5. Weight Set TCS Class F2 up to 300 kg
6. Mass Comparator Sartorius MCM 36 0 g- 31 g
MCM 605 0 g – 610 g
MCM 2004 0 g – 2500 g
MCM 40K3 0 g – 41000 g
7. Reference Hardness Block ASAHI 20.24 HRC, 30.55 HRC, 40.60 HRC, 50.28 HRC
59.97 HRC, 64.26 HRC, 41.45 HRBW, 69.33 HRBW
90.60 HRBW, 40.58 HRBS, 70.10 HRBS, 9116 HRBS
35.64 HRA, 60:38 HRA, 85.68 HRA

No.
Instrument Name
Capability
1
Conventional Mass, Mass Standard, Standard Weight

Cal Only: 1 mg – 20 kg
Cal, Adjust: 1 mg – 20 kg
Cal, Adjust, Painting: 1 mg – 20 kg

2
Digital, Electronic, Scale Balance

Cal Only: 0 – 4500 kg
Cal, Adjust: 0 – 4500 kg

3
Spring Balance

0 – 300 kg

4
Durometer (Shore: A, D, AO, AM, C, B, O, OO, DO)

Cal Only: 10 – 90 (0 – 45 N)
Cal, Adjust 1 Point: 10 – 90 (0 – 45 N)

5
Hardness Tester

HRA 35, 60, 85
HRBS 40, 70, 90
HRBW 40, 70, 90
HRC 20, 30, 40, 50, 60, 64

6
Tension Meter

0 – 100 kg

7
Handy Scale (4 Plate/set)

0 – 1000 kg

8
Beam Balance

1mg – 4500 kg

9
Moisture Balance

Cal Balance: 0 – 200 kg
Cal Temp: Up to 250 °C

10
Impack Tester

0 – 300 J

11
Crane Scale

0 – 20000 kg