แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

Medical

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ (Medical Laboratory) บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัดสามารถสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่ใช้วินิจฉัย ติดตาม เฝ้าระวัง หรือเพื่อการกายภาพบำบัด รวมถึงการทดสอบเชิงพินิจและทดสอบความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า

ด้านหน้าแข็งฟีนอลิกและโพลีโพรพีลีนดันกลับกรณีความปลอดภัยฟิลด์เติมของเหลว (การเชื่อมต่อด้านล่างเท่านั้น) ± 0.5% ความแม่นยำสแตนเลสการเคลื่อนไหวแบบหมุนเต็มรูปแบบสำหรับชีวิตอีกต่อไป ชิ้นส่วนที่เปียกมาตรฐานที่ถูก จำกัด ในระดับสอง (เป็นทางเลือกในระดับเดียว) สอดคล้องตามมาตรฐาน ASME B40.100 เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS (ภายใน SS และMonel®เท่านั้น) การรับประกัน CRN 5 ปี


EQUIPMENT'S STANDARD
Equipment’s Standard Brand Model Capability
1. Infusion Device Analyzer Series Fluke Biomedical IDA 4 PLUS 0.5 – 1000 ml/hr
2. Gas Flow Analyzer Fluke Biomedical VT PLUS HF
3. Electrical Safety Tester Metron QA-ST
4. NIBP Simulator (Simcube) Pronk Technologies SC-2
5. Defibrillator Analyzer Dynatech Nevada Impulse 3000

No.
Instrument Name
Capability
1
Defibrillator (เครื่องกระตุกหัวใจ)

Energy: 0 – 360 (±10%) Joules

2
Digital Blood Pressure Monitor (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ)

Pressure: 0 – 300 mmHg
Air Leakage: ± 6 mmHg/min

3
Infant Incubator (ตู้อบทารก)

Air Controlled mode: 30 – 37 °C
Skin Temperature Controlled mode: 35 – 37.5 °C

4
Infant Warmers

30 – 37 °C

5
Infusion Pump (เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด)

Flow Rate: 1 – 900 mL/h

6
IR Ear Thermometer

35 – 42 °C

7
Mechanial Sphygmomanometer (เครื่องวัดความดันโลหิต)

0 – 300 mmHg

8
Oxygen Flow Meter

Flow Rate: 0 – 15 (±10%)

9
Suction Regulator (เครื่องดูดของเหลว)

Negative Pressure: (-500) – 0 mmHg

10
Syringe Pump

Flow Rate: 1 – 900 mL/h

11
Ventilator (เครื่องช่วยหายใจ)

Tidal Valume
Respiratiom Rate
I : E Ratio
Peak Inspriration Pressure (PIP)
Peak Inspiratory Flow (PIF)
Positive End Expiratory Pressure (PEEP)
Fraction of Inspired Oxygen (FI02)(±10%)

12
Centrifuge

1000 – 13000 rpm