เครื่องวัดอัตราการไหล Ultrasonic คืออะไร มีข้อจำกัดในการใช้อย่างไร

Ultrasonic Flow Meter หรือ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิค

Ultrasonic Flow Meter คือ เครื่องมือวัด ที่ใช้ในการ Calibrate (แคลิเบรท) หรือ สอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งมีความสามารถที่ใช้วัดความเร็ว (Velocity) ของอัตราการไหลของเหลวต่างๆ ที่ไหลผ่านภายในท่อที่มีหลากหลายขนาด โดยมีหลักการวัดง่ายๆ คือ ใช้คลื่นความถี่เหนือเสียงส่งไปกระทบกับของเหลวที่ไหลผ่านอยู่ภายในท่อและจะนำมาคำนวณหาปริมาตรของอัตราการไหลของของเหลวที่ไหลผ่านภายในท่อ โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องตัดต่อท่อหรือถอดเอา Indicator ที่ใช้ในการอ่านค่าออกมาสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ของหน้างานหรือของผู้ใช้งาน เพื่อวัดคำนวณค่าอัตราการไหลของของเหลว และวิธีการวัดวิธีนี้มีข้อดีคือ ไม่มีอุปกรณ์ใดๆของเครื่องมือวัดไปสัมผัสกับของเหลวภายในท่อ เพราะฉะนั้นวิธีการนี้จะไม่มีการปนเปื้อนสิ่งต่างๆใดๆทั้งสิ้น

 

สอบเทียบ Ultrasonic Flow Meter

 

โดยข้อดีของการใช้งานเครื่อง Ultrasonic Flow Meter คือ

  • มีขนาดเล็กและสามารถพกพาเครื่องมือไปใช้งานในพื้นที่ต่างๆได้สะดวก และสามารถใช้พกพาเข้าทำงาน Calibrate (แคลิเบรท) หรือ สอบเทียบ เครื่องมือวัดหน้างานและพื้นที่ต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
  • ใช้งานได้กับขนาดท่อของของเหลวได้หลากหลาย และมีความสะดวกรวดเร็วในการทำการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibrate)
  • สามารถวัดคำนวณหาค่าอัตราการไหลของของเหลวภายในท่อขนาดต่างๆโดยที่ทางผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงานของระบบการผลิต ซึ่งจะเหมาะสมสำหรับทางผู้ใช้งานที่ต้องการเดินระบบการผลิตเต็มกำลังการผลิต
  • ผู้ใช้งานสามารถรู้ค่าอัตราการไหลจริงของอัตราการไหลของของเหลวในขณะที่กำลังเดินระบบการทำงานในกระบวนการผลิตอยู่
  • เหมาะสำหรับทางผู้ใช้งานที่ไม่สามารถที่จะถอดตัว Liquid Flow Meter Indicator ออกมาสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibrate) เพื่อหาค่าอัตราการไหลของของเหลวภายในท่อได้นั้น ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ของทางผู้ใช้งานเองนั้นหรือกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถหยุดกระบวนการผลิตได้

ข้อจำกัดบางประการในการใช้ Ultrasonic Flow meter

  • ท่อที่ผู้ใช้งานต้องการให้สอบเทียบ เครื่องมือวัด (Calibrate) ต้องได้มาตรฐาน เพราะถ้าหากท่อนั้นไม่ได้มาตรฐาน เช่น ความหนาของท่อมีความผิดเพี้ยนจากมาตรฐาน อาจจะส่งผลต่อการคำนวณหาค่าอัตราการไหลทำให้มีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง
  • ต้องไม่มีวัสดุใดๆ ห่อหุ้มที่ตัวท่อที่ต้องการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibrate) เพราะถ้าหากมีอุปกรณ์ห่อหุ้ม การจับยึดอุปกรณ์เครื่องมือ Standard ก็จะไม่สามารถจับยึดได้ที่ตัวท่อโดยตรง ทำให้ตัวเครื่อง Ultrasonic Flow Meter ไม่สามารถอ่านค่าได้นั่นเอง
  • อุณหภูมิของท่อที่ของเหลวไหลผ่านหรือในบริเวณพื้นที่ทำงาน ต้องไม่มีอุณหภูมิสูง เพราะถ้าหากท่อที่ของเหลวไหลผ่านนั้นมีอุณหภูมิสูงจนเกินไป อาจทำให้อุปกรณ์ของ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิค เสียหาย หรือในส่วนพื้นที่การทำงานที่มีอุณหภูมิสูงมาก อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยของทางผู้ที่เข้าทำการสอบเทียบได้

หมายเหตุ การสอบเทียบ

หากผู้ใช้งานมีความต้องการที่จะ สอบเทียบ ( แคลิเบรท ) เครื่องมือวัดเพื่อหาค่าอัตราการไหลของของเหลวภายในท่อโดยมีเงื่อนไขนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นนั้น โดยทางบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (Calibration Laboratory CO.,LTD หรือ CLC) ได้เล็งเห็นถึงอุปสรรคของทางผู้ใช้งานที่ต้องการที่จะคำนวณหาค่าหรือความถูกต้องของอัตราการไหลของเหลวภายในท่อต่างๆได้ อาทิเช่น ทางผู้ใช้งานมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถ ถอดตัว Liquid Flow Meter ออกมาสอบเทียบเพื่อคำนวณหาความถูกต้องของค่าอัตราการไหล เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (CLC) มีบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งภายในและภายนอกสถานที่ และยังได้การรับรอง ISO/IEC 17025:2017 จากสถาบัน ANAB ในวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยใช้ Ultrasonic Flow Meter [Clamp Type] สามารถสอบเทียบได้ตั้งแต่ Range 0 to 600 L/min Expanded Uncertainty of Measurement  ± 1.4 % of reading หรือหากทางลูกค้าต้องการสอบเทียบเครื่องมือ Ultrasonic Flow Meterทางห้องปฏิบัติการแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (CLC) ก็มีบริการรับสอบเทียบตั้งแต่ Range 0 to 2,500 L/min

สามารถติดต่อสอบถามทางบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี(Calibration Laboratory CO.,LTD หรือ CLC) ได้ทุกช่องทางการติดต่อ

 

ผู้เขียน THM Melo


การสอบเทียบ Flow นอกสถานที่? การทำงานพร้อมการสอบเทียบ

ขอใบเสนอราคา   ติดต่อเรา

บริการสอบเทียบ Flow