เครื่อง Image Dimension Measurement System คืออะไร และวิธีการสอบเทียบ

 เครื่อง Image Dimension Measurement System  คือ  เครื่องมือวัด ที่ล้ำสมัยสามารถสแกนภาพหรือวัดเครื่องมือในรูปแบบสามมิติโดยเพียงแค่วางชิ้นงานบนแท่นแล้วให้เครื่องทำการวัดอัตโนมัติ การสอบเทียบเครื่อง Image Dimension Measurement System จะต้องมีเครื่องมือ STD โดยเฉพาะ เครื่องมือวัด ชนิดนี้จะจัดอยู่กลุ่มประเภท Profile projector และ Microscope สามารถวัดงานได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดเล็กหรือน็อตสกรูชิ้นส่วนพลาสติก เป็นต้น และหลายโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย

การสอบเทียบเครื่อง Image Dimension Measurement System,Image Dimension Measurement System,สอบเทียบเครื่อง,สอบเทียบเครื่องมือวัด

เครื่อง Image Dimension Measurement system  ยังสามารถสแกนผลการวัดเป็น drawing ต้นแบบในการวัดของชิ้นงานนั้นๆและเมื่อต้องการที่จะวัดชิ้นเพียงแค่นำชิ้นงานมาวางบนแท่นเครื่องก็สามารถตัดสินได้ว่างานชิ้นนี้ NG หรือ OK คือผ่านหรือไม่ผ่านนั้นเอง เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับงานที่จำเป็นต้องวัดชิ้นงานจำนวนมากหรือต้องการความรวดเร็วในการวัด และเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวัดเครื่องมือ จำเป็นต้องมีการ สอบเทียบเครื่องมือวัด อยู่สม่ำเสมอ

โดย การสอบเทียบเครื่อง Image Dimension Measurement System  นั้น เครื่องมือจะมี  Standard เฉพาะของตัวเครื่องจะทำการสแกนตัว Standard และจดจำค่า ส่วนตัว Standard ของตัวเครื่องก็ควรมีการส่งสอบเทียบด้วยเช่นกัน แต่ทุกวันนี้ก็มีบริษัทหรือห้องปฏิบัติการสอบเทียบก็มีวิธีการสอบเทียบเครื่องมือนี้

การสอบเทียบเครื่องมือนี้จะใช้ standard ใน การสอบเทียบ เป็น Standard glass scale ซึ่งขนาดความยาวที่ใช้ ขึ้นอยู่กับ Spec เครื่องมือที่จะทำการสอบเทียบ ช่วงสอบเทียบหรือช่วงใช้งานและความถูกต้อง

ขั้นตอนการ สอบเทียบเครื่องมือวัด เบื้องต้น

  1. ตรวจเช็คความพร้อมของ เครื่องมือวัด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  2. ทำการเปิดเครื่องและโปรแกรมในการวัด เครื่องแต่ละ BRAND แต่ละ MODEL การใช้งานจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาคู่มือก่อนการสอบเทียบ
  3. เมื่อเข้าโหมดการวัดได้แล้วนำ Standard glass scale วางลงบนแท่นของเครื่อง โดยเริ่มว่างจากแนวแกน X ดังรูป
    การสอบเทียบเครื่อง Image Dimension Measurement System,Image Dimension Measurement System,สอบเทียบเครื่อง,สอบเทียบเครื่องมือวัด
  4. กดที่โหมดสแกนในโปรแกรมเครื่องจะทำการสแกนระยะที่เราต้องการสอบเทียบ เมื่อสแกนเสร็จแล้วให้ทำการวัดโดยใช้โหมดการวัดในโปรแกรม แล้วเลือกวัดระยะในแนวแกน X แบ่งระยะในการวัดเป็นทุกๆ10%หรือแล้วแต่ว่าผู้วัดต้องการทราบค่าในระยะใด เมื่อทราบผลการวัดแล้วทำการจดบันทึกค่
    การสอบเทียบเครื่อง Image Dimension Measurement System,Image Dimension Measurement System,สอบเทียบเครื่อง,สอบเทียบเครื่องมือวัด

ในแนวแกน Y ให้นำ Standard glass scale สลับวางในแนวไปทางด้านแกน Y แล้วทำตามขั้นตอนเหมือนในแนวแกน X

การสอบเทียบเครื่อง Image Dimension Measurement System,Image Dimension Measurement System,สอบเทียบเครื่อง,สอบเทียบเครื่องมือวัด

เมื่อสอบเทียบแล้วเสร็จขั้นตอนให้ทำการจดบันทึกค่าเป็นอันเสร็จสิ้นการ สอบเทียบเครื่องมือ ในส่วนของการใช้งานเครื่องมือนั้นแนะนำว่าควรศึกษาคู่มือก่อนใช้งานในทุกๆครั้ง เพราะในแต่ละรุ่นของเครื่องมือมีการใช้งานที่แตกต่างกัน

ผู้เขียน ไพศาล

 

Profile Projector คืออะไร มีวิธีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างไร

ขอใบเสนอราคา  ติดต่อเรา

บริการสอบเทียบด้านมิติ