CLC กับการสอบเทียบ Liquid และ Gas Flow Meter

Flow Meter 

 คือ เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการวัดปริมาตร ปริมาณ หรือ วัดอัตราการไหล ของของเหลว อากาศ หรือแก๊ส ซึ่ง  Flow meter คำว่า Flow มาจากการไหล Meter มาจาก มาตรวัด เครื่องวัด ที่ไหลผ่านภาชนะ เช่นท่อ หรือราง ที่สามารถหาค่าพื้นที่หน้าตัด ปริมาตรและเทียบกับเวลาการไหลผ่านได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น Flow ชนิดต่างๆมากมายหลายประเภท เพื่อเหมาะแก่การใช้งานในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม

วันนี้เราจะมาพูดถึง Flow Meter ประเภทที่ทาง ClC สามารถสอบเทียบได้มีดังนี้

1 Liquid Flow Meter

คือ เครื่องมือวัดที่ใช้วัดอัตราการไหลของ ของเหลวที่ไหลผ่านท่อขนาดต่างๆและมีความนิยมแพร่หลายในการใช้งานในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น เครื่องดื่ม, อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว

วัดอัตราการไหล,เครื่องมือวัด,สอบเทียบเครื่องมือวัด,flow meter,liquid flow meter

สามารถสอบเทียบได้ 3 วิธี  ทั้งแบบ Onsite และIn house มีวิธีการดังนี้

1.1 Simulate

คือ ป้อนสัญญาณไฟฟ้า 4-20mA ที่ indicator วิธีนี้ใช้สอบเทียบกรณีมีข้อจำกัดหน้างานหลายอย่าง เช่น เครื่องมือไม่สามารถถอดFlow MeterออกจากProduction Line หรือ ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สะดวกต่อการทำงาน ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแต่ก็จะมีความแม่นยำ (Accuracy) น้อยที่สุดและการคิดค่าใช้จ่ายก็จะไม่สูงมาก

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการสอบเทียบวิธีนี้คือรูปภาพเครื่องมือ, ยี่ห้อ, รุ่น และ จุดสอบเทียบ วิธีนี้ยังไม่ได้การรับรอง ISO/IEC 17025

1.2 Ultrasonic Clamp on Flow Meter

คือ ใช้ Ultrasonic Flow Meter หนีบที่ท่อที่ตำแหน่งของเหลวไหลผ่าน วิธีการนี้เหมาะสมสำหรับลูกค้าที่มีข้อจำกัดหน้างานที่ไม่สามารถถอดFlow Meterออกมาให้สอบเทียบได้ แต่มีเงื่อนไขว่าที่ตัวท่อจะต้องไม่มีJacket ห่อหุ้ม และต้องมีความยาวท่อในแนวตรงอย่างน้อย 1 เมตร

ข้อมูลที่สำคัญกับการสอบเทียบวิธีนี้ คือ รูปเครื่องมือ, รูปหน้างาน, ขนาดท่อ ควรให้ CLC เข้าประเมินหน้างานก่อนเข้าทำงาน  วิธีนี้ยังไม่ได้การรับรอง ISO/IEC 17025วัดอัตราการไหล,เครื่องมือวัด,สอบเทียบเครื่องมือวัด,flow meter, Ultra Sonic clamp

รูป Ultrasonic Clamp on Flow Meter ของบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

1.3 Calibration System by Mobile Calibration Service

วิธีการนี้เพียงลูกค้าสามารถถอดFlow Meterออกมาสอบเทียบได้ โดยสามารถสอบเทียบแบบ onsiteที่หน้างาน วิธีการสอบเทียบวิธีนี้จะมีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงที่สุด โดยมีองค์ประกอบหลายปัจจัยในการสอบเทียบ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบสูงกว่าการสอบเทียบแบบ Simulate และ Ultrasonic Clamp on Flow Meter

วัดอัตราการไหล,เครื่องมือวัด,สอบเทียบเครื่องมือวัด,flow meter,Calibration System by Mobile Calibration Service

รูป Calibration System by Mobile Calibration Serviceของบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

 

ข้อมูลที่สำคัญในการสอบเทียบวิธีการนี้ คือ   ยี่ห้อ, รุ่น, ขนาดท่อ ระยะหน้าแปลนจากซ้ายไปขวา  หรือทางลูกค้ามีการดัดแปลง ตัดต่อ ขนาดหน้าแปลนหรือไม่ซึ่งวิธีการนี้ทาง CLC ได้การรับรอง  ISO/IEC 17025 จากสถาบัน  ANAB ของสหรัฐอเมริกา ดาวน์โหลด Scope ได้ที่นี่

1.การถอดประกอบ ลูกค้าสะดวกถอดFlow Meterให้เราสอบเทียบได้หรือไม่  หากลูกค้าไม่สะดวกถอดFlow Meter ทาง CLC มีบริการถอดประกอบพร้อมเปลี่ยนประเก็นใหม่ให้แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2.งานสอบเทียบ Onsiteข้อมูลที่สำคัญมากคือ รูปเครื่องมือ ยี่ห้อ รุ่น ขนาดท่อ และระยะหน้าแปลนจากซ้ายไปขวา และทางลูกค้ามีการดัดแปลงหน้าแปลนหรือไม่

ข้อแนะนำ  ควรให้ทีมงาน CLC เข้าประเมินหน้างานก่อนเข้าทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดข้องหน้างาน ณ วันที่สอบเทียบ

 

2. Gas Flow meter

คือ เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราการไหลของ แก๊ส หรือ อากาศ ที่ไหลผ่านท่อ ซึ่งมีรูปแบบหน้าตาหลายประเภทแล้วแต่จะผลิตมาเพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งาน

ทางเราสามารถสอบเทียบโดยใช้ วิธี Comparison with Flow Calibrator และได้การรับรอง ISO/IEC 17025 จากสถาบัน ANAB ของสหรัฐอเมริกา ดาวน์โหลด Scope ได้ที่

วัดอัตราการไหล,เครื่องมือวัด,สอบเทียบเครื่องมือวัด,flow meter,Gas flow meter

3. Flow switch

คือ อุปกรณ์การตรวจจับการไหลของน้ำ หรือของเหลวภายในท่อ มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องมือ หากไม่มีของเหลวไหลผ่านภายในท่อ Flow switch ก็จะทำหน้าที่สั่งการให้ปั้มหยุดการทำงานทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับตัวปั้ม CLC สามารถสอบเทียบได้ 1 point ควรสอบเทียบที่pointใช้งาน และการออกการรับรอง ISO/IEC 17025 สามารถออกได้เฉพาะตัวที่เข้าเงื่อนไขของบริษัทฯเท่านั้น ควรปรึกษาทีมงานCLCก่อนเพื่อความชัดเจนหากลูกค้าต้องการการรับรอง ISO/IEC 17025

วัดอัตราการไหล,เครื่องมือวัด,สอบเทียบเครื่องมือวัด,flow meter, flow swicth

 

วัดอัตราการไหล,เครื่องมือวัด,สอบเทียบเครื่องมือวัด,flow meter, flow swicth

4. Ultrasonic Flow Meter

คือ เครื่องมือที่ วัดอัตราการไหล ของของเหลวภายในท่อโดยที่ไม่ต้องถอดท่อเพื่อวัดค่าของ ของเหลว ซึ่งสามารถใช้การ Clamp จากด้านนอกท่อในการวัดค่าได้เลย ซึ่งมีความสะดวก แต่ก็มีข้อเสียเนื่องความหนาของท่อแต่ล่ะยี่ห้อ มีความแตกต่างกัน ซึ่งยากต่อการคำนวณหาค่า จึงเป็นเครื่องมือที่สะดวกต่อการใช้งาน แต่ก็ความแม่นยำและเที่ยงตรงอยู่พอสมควร

ทาง CLC สามารถสอบเทียบได้ โดยนำมาสอบเทียบกับ รถ Mobile Range ที่สามารถสอบเทียบได้คือ 0 – 2500 L/min ดาวน์โหลด Scope ได้ที่

วัดอัตราการไหล,เครื่องมือวัด,สอบเทียบเครื่องมือวัด,flow meter, Ultrasonic flow meter

THM Melo

 

 

 

 

บริการสอบเทียบ Flow

ขอใบเสนอราคา    ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

 

MASS FLOW METER คืออะไร