Hand Lift คืออะไร ทำไมเราถึงต้องสอบเทียบ

Hand Lift

คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยกสิ่งของที่วางซ้อนกันที่มีปริมาณละน้ำหนักมากบนแผ่นพาเลทซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า รถลากพาเลท (Hand Lift) – Hand Pallet Truck อุปกรณ์เหล่านี้พบเจอส่วนใหญ่ในห้างสรรพสินค้า โกดังสินค้า สโตร์ โรงงาน และที่อื่นๆ ที่ต้องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากโดยทั่วไป รถลากพาเลท สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 2-3 ตันเลยทีเดียว

รถลากพาเลท Hand lift สอบเทียบเครื่องมือวัด
ที่มา: https://www.google.com/search?q=%E0%B9%89%E0%B9%89hand+lift

 

ทำไมต้อง สอบเทียบเครื่องมือวัด

การใช้งานของ รถลากพาเลท เครื่องมือที่มีการใช้งานอยู่นั้นโดยลักษณะทั่วไปจะส่งผลต่อค่าที่อ่านได้แม่นยำหรือไม่แม่นยำทางผู้ใช้งานจะทราบได้ก็ต่อเมื่ออ่านค่าผิดพลาดไม่ตรง ซึ่งส่งผลโดยตรงเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานและคนรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนั้นๆ เพราะอย่างนั้นแล้วการสอบเทียบเครื่องมือวัดกับห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

รถลากพาเลท Hand lift สอบเทียบเครื่องมือวัด
ที่มา: https://tshandlift.com/article/choosing-right-hand-lift

แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (Calibration Laboratory CO.,LTD หรือ CLC) มีบริการสอบเทียบนอกสถานที่ (Onsite) ประเภท รถลากพาเลท สามารถสอบเทียบได้ 0-4500 กิโลกรัม หรือ 4.5 ตัน โดยใช้ Standard ในการสอบเทียบเป็น Standard Weight Class M1 ขนาด 20 Kg ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยการสอบเทียบนั้นทางลูกค้าจะต้องเตรียมแผ่นพาเลทเพื่อใช้สำกรับวาง Standard Weight ให้ครบตามปริมาณของน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการสอบเทียบ ซึ่ง แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (CLC) มีทีมงานเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือสอบเทียบ (STD) ที่สามารถสอบย้อนกลับได้ถึง SI Unit

hand lift สอบเทียบเครื่องมือวัด
ที่มา : https://tshandlift.com/article/choosing-right-hand-lift/

 

การใช้งานของ เครื่องมือรถลากพาเลท 

โดยการใช้งานรถลากพาเลทที่เป็นแบบระบบ Manual

  1. ทำการปลดก้านคันโยกขยับคันโยกแม่แรงพาเลทได้คล่องตัว
  2. โยกแม่แรงที่จะใช้ในการบังคับง่าม โดยปกติง่ามจะอยู่ต่ำสุดในระดับห่างจากพื้นเพียง 1-2 นิ้ว
  3. ทำการสอดง่ามเข้าใต้พาเลท และปรับระดับให้พอดีกับช่องด้านล่างพาเลท โดยที่ความยาวของง่ามควรเหมาะกับขนาดของพาเลท
  4. เมื่อต้องการยกขึ้น ให้ดันคันโยกลง แล้วออกแรงปั๊มคันโยก
  5. หากต้องการเคลื่อนที่ ให้ปรับคันโยกมาตำแหน่งตรงกลาง ง่ามจะไม่ยกขึ้นหรือลงและเมื่อจะเอาง่ามลง ให้ดันคันโยกขึ้นง่ามจะลดลง

 

การดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือรถลากพาเลท

ก่อนใช้งานของเครื่องมือควรเช็คขีดความสามารถของ เครื่องมือรถลากพาเลท ได้มากสุดเท่าไหร่ เหมาะสมกับน้ำหนักที่จะนำไปยก และไม่ควรยกขึ้นจนสุด เพื่อป้องกันกระบอกยกรับน้ำหนักมากจนเกินไปจนอาจเสียหายได้ เมื่อใช้งานเสร็จ ไม่ควรยกของค้างไว้ และปรับให้อยู่ในระดับปกติก่อนปิดเครื่อง

ข้อแนะนำในการส่งสอบเทียบ รถลากพาเลท กับทางแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (CLC)

เพื่อความรวดเร็วในการ สอบเทียบเครื่องมือวัด ลูกค้าจะต้องเตรียมพาเลทเพื่อใช้สำกรับวาง Standard Weight ไว้ให้พร้อมก่อนเริ่มทำการสอบเทียบเครื่องมือ

 

ผู้เขียนSiriporn (Apple)

 

 

 

ขอใบเสนอราคา     ติดต่อเรา

บริการสอบเทียบด้านมวลและเครื่องชั่ง

VDO l สอบเทียบ”เครื่องชั่ง”เอง ทำได้หรือไม่? มีวิธีอย่างไร

VDO l “เครื่องชั่ง” อยากปรับค่าเอง ทำอย่างไร

 

 

 

.