การสอบเทียบ Level Sensor หรือ Level Switch ของแต่ละประเภท

Level Sensor หรือ Level Switch มีกี่ประเภท?

แล้วมีวิธีการสอบเทียบอย่างไรบ้าง

VDO นี้มีคำตอบ

=============================

สนใจซื้อ สอบเทียบ ซ่อมเครื่องมือวัด ติดต่อ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี

จำกัด โทร : 02 – 578-0353 แฟกซ์ : 02 – 578-2672

หรือ แผนกบริการสอบเทียบ : sale@cal-laboratory.com

แผนกจำหน่ายสินค้า : info@cal-laboratory.com