ทำไม? ถึงต้องสอบเทียบ Track Gauge

ในประเทศไทยมีค่ามาตรฐานรางรถไฟที่กำหนดเอาไว้ เพราะฉะนั้นรางรถไฟจึงมีการตรวจ Check สภาพการใช้งานอยู่เสมอว่าเกิดการสึกหรอหรือไม่ และตรงตามมาตรฐานรางรถไฟที่กำหนดไว้ไหม โดยใช้เครื่องมือ Track Gauge ในการตรวจสอบ เพราะเป็นเครื่องมือวัดที่จะต้องมีความถูกต้องของระยะที่ใช้งานจริงที่จะต้องให้ตรงตาม Scale ตามมาตรฐานของรางรถไฟ ถ้าเครื่องมือมี Gauge วัดที่ไม่ตรงตามมาตรฐานอาจทำให้รถไฟที่วิ่งตกรางหรือเกิดอุบัติเหตุ เราจึงต้องทำการสอบเทียบ Track Gauge เป็นประจำ

ตามไปดูขั้นตอนการสอบเทียบกันได้เลย