พลาดไม่ได้ !! วิธีการสอบเทียบ Infusion Pump อย่างมืออาชีพ

Infusion Pump หรือเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ใช้สำหรับควบคุมการให้สารอาหาร สารละลาย หรือยาผู้ป่วยทางหลอดเลือดดำ ในปริมาณและเวลาที่กำหนด โดย Infusion Pump ความสำคัญในการสอบเทียบเครื่อง Infusion Pump เนื่องจากเครื่อง Infusion Pump เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงต้องสอบเทียบเพื่อทราบถึงสมรรถนะของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง และความปลอดภัยต่อคนไข้ ว่าอัตราการไหลมีความแม่นยำตรงตามที่กำหนดหรือไม่

วิธีการสอบเทียบ Infusion Pump ดูที่นี่