รีวิวทุกจุดของเครื่องมือวัด l Digital Torque Wrench แบรนด์ TONE [รุ่น T3DT85H]

บริษัท Calibration Laboratory วันนี้เราจะมารีวิวประแจวัดแรงบิดดิจิตอล หรือ Digital Torque Wrench TDT-Series จากแบรนด์ TONE รุ่น T3DT85H นะคะ

ซึ่งมีจุดเด่นในหลายๆเรื่อง เช่น

– มีสัญญาณแสงและเสียงเพื่อบอกสถานะ เมื่อการวัดอยู่ในช่วงเกณฑ์ที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งสามารถปรับตั้งค่า Tolerance ได้ตั้งแต่ 0-9%

– ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องลงคอมพิวเตอร์ได้

– ใช้งานได้ทั้งการขันเข้าและขันออก

– สามารถตั้งค่า Peak Mode หรือค่าแรงสูงสุดที่ขันได้และ Track Mode แสดงผลค่าขึ้นลงแบบ Real Time ตามแรงจริง

ในการปรับตั้งค่าต่างๆของประแจวัดแรงบิดดิจิตอล หรือ Digital Torque Wrench รุ่นนี้ สามารถชมได้จากรีวิวคลิปนี้ค่ะ และหากเครื่องมือวัดเกิดการ Out Spac นะคะ

ทางบริษัท Calibration Laboratory มีบริการปรับค่า ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดนี้ด้วยค่ะ