รีวิว วิธีใช้งาน เครื่องชั่ง Vibra รุ่น CUX

รีวิววิธีใช้งาน เครื่องชั่งแบรนด์ Vibra รุ่น CUX 

เครื่องชั่งดิจิตอล ที่มีค่าความแม่นยำสูง และมีประสิทธิภาพ นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทางแบรนด์ VIBRA ได้ออกแบบ เครื่องชั่ง Series CUX  ไว้หลายหลาย Model
มีช่วงการใช้งานตั้งแต่ 60 g จนถึง 150 kg เพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานมากขึ้น

โดย Series นี้จะมีทั้งแบบตั้งโต๊ะ และแบบตั้งพื้น  โดยจุดเด่นของ Series จะมี Function ACR ซี่งเป็น  Function ช่วยให้การนับ
มีความแม่นยำมากขึ้นมีความทนทานสูงในสภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนรบกวนในระยะยาว