วิธีการสอบเทียบ Holtest อย่างถูกต้องและแม่นยำ

Holtest หรือ Three Point Internal Micrometer เป็นเครื่องมือวัดมิติอีกตัวนึง หนึ่งที่นิยมใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือตัวนี้ก็จะเอาไว้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน ที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก หรือเป็นพวกท่อ จะมีทั้งหน่วยมิลลิเมตร (mm) และหน่วยนิ้ว (inch) ซึ่ง Holtest จะมีทั้งประเภท Analog และประเภท Digital

ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีการใช้งานและวิธีการสอบเทียบอย่างไร สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ VDO นี้ได้เลย