วิธีใช้งาน | สอบเทียบ Clamp Meter แคลมป์มิเตอร์

Clamp Meter (แคลมป์มิเตอร์) คือ เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า ที่อยู่ในวงจรแบบไม่ต้องตัดกระแสไฟ โดยใช้ปากวัด Jaw (Clamp Sensor) คล้องที่สายไฟก็สามารถอ่านค่าได้เลย โดยวัดได้ทั้งกระแสไฟฟ้าตรง (DC) และกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) ส่วนใหญ่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า งานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและวัดค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งในตอนนี้นะครับ Clamp Meter ถูกออกแบบให้เหมือน Multimeter ที่สามารถวัด
แรงดันไฟฟ้า ( V )และความต้านทานไฟฟ้า ( Ω )

Clamp Meter (แคลมป์มิเตอร์) เป็นเครื่องมือที่ใช้กับงานไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราก็ควรตรวจเช็คสภาพเครื่องมือ และสอบเทียบเครื่องมือเป็นประจำเพื่อเป็นการตรวจเช็คเครื่องมือ ว่ามีค่าที่ถูกต้องและยังอยู่ในมาตรฐานอยู่ไหม เพราะว่า ถ้าเครื่องมืออ่านค่ากระแสไฟฟ้าคลาดเคลื่อน อาจทำให้ผู้ใช้งานเกิดอันตรายได้

VDO นี้จะสอนวิธีการใช้งานเครื่องมือ Clamp Meter (แคลมป์มิเตอร์) ที่ถูกต้องว่าใช้งานยังไง และข้อควรระวังต่างๆในการใช้งานเครื่องมือ Clamp Meter (แคลมป์มิเตอร์) รวมไปถึงขั้นตอนการสอบเทียบ Clamp Meter (แคลมป์มิเตอร์) ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017  ทั้งสมอ. และ ANAB