วิธีใช้งาน Straight Edge | สอบเทียบเครื่องมือ

Straight Edge เครื่องมือวัดที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องมือด้านมิติ (Dimension)

เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการหรือห้อง QC (Quality Control) ใช้สำหรับตรวจสอบความตรงของชิ้นงานทั่วไปที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ VDO นี้จะมาอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องมือ Straight Edge และวิธีการสอบเทียบเครื่องมือ ทางบริษัท CLC เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับ 1 ในด้านการสอบเทียบ Dimension ที่ครอบคลุมการสอบเทียบเครื่องมือ Straight Edge

ตามไปรับชมกันได้เลย
สนใจซื้อ สอบเทียบ ซ่อมเครื่องมือวัด

ติดต่อ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

โทร : 02 – 578-0353 แฟกซ์ : 02 – 578-2672

แผนกบริการสอบเทียบ : sale@cal-laboratory.com

แผนกจำหน่ายสินค้า : info@cal-laboratory.com