เครื่องวัดแก๊ซ (Gas Detector) มีความสำคัญอย่างไร l ทำไม ? ต้องสอบเทียบ

 

 

เราจะมาพูดถึงเครื่องตรวจจับก๊าซ หรือว่า Gas Detector ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือตรวจสอบด้านความปลอดภัย เพื่อเตือนภัยจากการรั่วไหลของก๊าซ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของคนในพื้นที่ โดยเครื่องตรวจจับก๊าซ จะทํางานโดยตรวจสอบความเข้มข้นของก๊าซในอากาศ และส่งสัญญาณเตือนเมื่อความเข้มข้นของก๊าซ อยู่ในระดับที่เกินกว่าค่าที่กําหนด

เครื่องตรวจจับก๊าซ แบ่งเป็น 2 ประเภท ซึ่งเหมาะสําหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
ประเภทที่ 1 คือ Portable Gas Detector จะเป็นแบบพกพาสามารถเคลื่อนย้ายไปตรวจสอบในบริเวณที่ต้องการได้
ประเภทที่ 2 Fixed Gas Detector
CLC สามารถสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ โดยได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จาก ANAB 

สามารถดูรายละเอียด Scope  การสอบเทียบได้ที่นี่ คลิก 

Scope การสอบเทียบ Gas Detector