เจาะลึก! สอบเทียบ Dial Gauge Testing Machine

Dial Gauge Testing Machine เป็นเครื่องมือวัดทางด้านมิติ และเป็น Standard ที่ใช้สอบเทียบ Dial Indicator

ใน VDO จะบอกเทคนิคการใช้งานเครื่องมือ Dial Gauge Testing Machine ที่หลายๆคนมองพลาดไป และเจาะลึก!! เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือ Dial Gauge Testing Machine ว่าสอบเทียบยังไงให้ตรงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017