เผยเทคนิค! “สอบเทียบ” Sound Level (เครื่องวัดเสียง) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

เครื่องวัดเสียง หรือ Sound level เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับวัดเสียง วัดระดับความดังของเสียง ซึ่งมีหน่วยเป็น dB เครื่องวัดเสียงมีหลายประเภท จะประกอบด้วย ไมโครโฟนที่มีการแปลงคลื่นเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า และสัญญาณไฟฟ้านั้นจะถูกขยาย และกรอง เพื่อวัดระดับความดังของเสียง

คลิปนี้จะเผย เทคนิค สอบเทียบ เครื่องมือวัด เสียง ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ของ ANAB มาตรฐานระดับสากล
พร้อมบอกรายละเอียด Scope การสอบเทียบ ดูรายละเอียดในการสอบเทียบ คลิก