ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometer) คืออะไร? | สอบเทียบอย่างไรบ้าง

ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometer) เป็นเครื่องมือวัดที่จัดอยู่ในกลุ่ม “ไมโคมิเตอร์” ซึ่งจะเอาไว้ใช้วัดขนาดความกลมด้านใน วัดความกว้างของช่องต่างๆ เช่น ความกว้างของท่อ ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometer) แบ่งออกเป็นหลายประเภทจะมีวิธีการใช้งาน และวิธีการสอบเทียบแตกต่างกันอย่างไร ติดตามกันได้ในคลิปนี้!!