2 วิธีการ “สอบเทียบ Test Gauge ที่แม่นยำที่สุด”

รู้ได้อย่างไร Test Gauge แต่ละตัวเหมาะกับการสอบเทียบด้วยวิธีการไหน คลิปนี้มีคำตอบ