3 ขั้นตอน “สอบเทียบ” Durometer เครื่องวัดความแข็ง

 

Durometer เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ทดสอบค่าวามแข็งของวัสดุจำพวก ยาง, พลาสติก, หนังและโฟม นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์การแพทย์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอินเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง Durometer จะแบ่งได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งานและชนิดของวัสดุที่จะทดสอบ

โดยการสอบเทียบ Durometer ทางบริษัท CLC จะสอบเทียบทั้งหมด 3 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรบ้าง

ตามไปดูกันได้เลย