ข่าวสาร

CLC เข้าร่วมกิจกรรมบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภาคประชาชน

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา…

ใหม่!! สอบเทียบ Gauss Meter หรือ Tesla Meter เครื่องวัดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด เปิดให้บริการสอบเที…

CLC ร่วมงานประชุมวิชาการ 2nd Medical Measurement Symposium 2023 

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้เข้าร่วมงานประชุ…

CLC จัดกิจกรรมกีฬาสี Sport Day 2023

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอร…

CLC เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Medical Measurement Symposium 2023

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้เข้าร่วมงาน ประช…

ภาพบรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้จัดให้มีการจัดตร…

ปตท. จับมือ CLC ร่วมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ Inter-Laboratory Comparison

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565  บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอ…

CLC ผลักดันพนักงานฉีดวัคซีน ครบ 3 เข็มแล้ว!!

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี ผลักดันให้พนักงานทุกคนได้…

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564  บริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอร…

CLC มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ด้วยการตรวจ Covid-19 ทุก 14 วัน

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด มีมาตรการในการตรวจเ…