เข้าใจ Consumer and Producer Risk จากการวัดสำหรับอุตสาหกรรม (Understanding CR and PR from Measurement for Industry)

หมวดหมู่: