ขอใบเสนอราคา

ท่านสามารถขอรับบริการสอบเทียบโดยกรอกรายละเอียดลงใน “แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา” หรือแนบไฟล์เครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบได้ที่หัวข้อ “ไฟล์เครื่องมือ”

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

ตัวอย่างการกรอก “แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา”

    สอบเทียบ

    ประเภทบริการสอบเทียบ