ใหม่!! สอบเทียบ Gauss Meter หรือ Tesla Meter เครื่องวัดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด เปิดให้บริการสอบเทียบ Gauss Meter หรือ Tesla Meter เครื่องวัดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ซึ่งเราสามารถสอบเทียบได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ  รับรองความแม่นยำด้วย Reference Magnetic Field  ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT)

บริการสอบเทียบ Gauss Meter หรือ Tesla Meter

สำหรับเครื่องมือ Gauss Meter หรือ Tesla Meter สามารถสอบเทียบได้ดังนี้

For standard probe

   Capability

  • 003T(30G)
  • 05T(500G)
  • 3T(3000G)
  • 1T(10000G)

 

For axial type probe

Capability

  • 003T(30G)
  • 05T(500G)
  • 3T(3000G)

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจสอบทียบ Gauss Meter หรือ Tesla Meter สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ากันมาได้เลย คลิก