การสอบเทียบ Flow Meter by Weighing Method

การสอบเทียบ Flow Meter by Weighing Method_Calibration Lab

การสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือ แคลิเบรท (Calibrate) ของเครื่องมือ Flow Meter ในส่วนของบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (Calibration Laboratory CO.,LTD หรือ CLC)  สามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น สอบเทียบเครื่องมือวัดโดยวิธีการ Simulate , Ultrasonic Clamp on Flow Meter , Calibration System by Mobile Calibration Service  ซึ่งครั้งนี้เราจะอธิบายถึงวิธีการสอบเทียบ Flow Meter อีก 1 วิธีการที่ทาง CLC สามารถสอบเทียบให้กับทางลูกค้าได้ นั่นคือการสอบเทียบ Flow Meter by Weighting Method เพื่อใช้เลือกวิธีการให้เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องมือของลูกค้า

การสอบเทียบ Flow Meter by Weighing Method  คืออะไร

        การ สอบเทียบ Flow Meter by Weighing Method คือการสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบวัดมวล ซึ่งไหลผ่านท่อหรือช่องการไหลใดๆ ในหนึ่งหน่วยเวลา วิธีการนี้เหมาะกับการวัดอัตราการไหลของของเหลว ซึ่งอัตราการไหล คือ น้ำหนักที่ชั่งได้ต่อเวลา

Standard ที่ใช้การสอบเทียบ Flow Meter by Weighing Method มีอะไรบ้าง?

 1. Electronic Balance (เครื่องชั่งน้ำหนัก)
 2. Stop Watch (นาฬิกาจับเวลา)

การเตรียม Standard ที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด Flow Meter ของ แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จะใช้เครื่องชั่งที่ใช้ได้มาตรฐาน มีความแม่นยำสอดคล้องกับเครื่องแก้ววัดปริมาตรที่ต้องสอบเทียบ คือค่าความไม่แน่นอนของการชั่งน้ำหนักต้องน้อยกว่า 3-10 เท่าของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของเครื่องแก้วที่ใช้วัดปริมาตร 

แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี หรือ CLC สามารถสอบเทียบได้ที่ Range เท่าใดบ้าง?

แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (CLC) สามารถ สอบเทียบ Flow Meter by Weighing Method ได้ที่ Range0.15 – 50 L/min ทั้งนี้ แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (CLC) ได้ยื่นขอการรับรอง Scope ISO/IEC 17025:2017 จากสถาบัน ANAB จากสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้ในช่วง 0.15 – 50 L/min จะสามารถสอบเทียบได้ทั้งแบบ ทั้งในห้องปฏิบัติการ (In-house flow meter calibration service) และนอกสถานที่ (On-site flow meter calibration service)

การกำหนดจุดสอบเทียบ Flow Meter by Weighing Method สามารถกำหนดได้ดังนี้

        1.กำหนดจุดสอบเทียบ ตาม Sequence ที่กำหนด

        2.กำหนดจุดสอบเทียบตามที่ลูกค้ากำหนด

การสอบเทียบ Flow Meter by Weighing Method มีวิธีการยังไรบ้าง?

 1. ประกอบเครื่องมือของลูกค้าเข้ากับระบบ Flow Calibrator
 2. เปิดน้ำของระบบ Flow Calibrator เข้าสู่ระบบที่ต่อร่วมกับเครื่องมือของลูกค้า เพื่อไล่อากาศออกจากระบบ
 3. ตั้งเวลาที่ Timer Counter เพื่อกำหนดระยะเวลาในการไหลของน้ำในระบบ Flow Calibrator
 4. กด Start Timer Counter เพื่อให้ Diverter เปลี่ยนทิศการไหลของน้ำ เข้าสู่กระบอกตวงที่วางอยู่บนเครื่องชั่งพร้อมทั้งนับเวลา
 5. บันทึกน้ำหนักของกระบอกตวงพร้อมกับน้ำ 
 6. คำนวณหาอัตราการไหลของปริมาตรน้ำที่ไหลผ่านที่อุณหภูมิอ้างอิง

การเตรียมเครื่องมือส่งมาสอบเทียบกับทาง แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (CLC)  ต้องทำอย่างไร

 1. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องมือ เช่น การแตกร้าว บิ่น หัก 
 2. ตรวจเช็ครอยขีดสเกลของเครื่องมือให้ชัดเจน
 3. ทำความสะอาดเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ
 4. ห่อหุ้มเครื่องมือด้วยวัสดุกันกระแทก ก่อนบรรจุลงในกล่องภาชนะ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

        การสอบเทียบเครื่องมือวัด Flow Meter by Weighing Method เหมาะสมกับการสอบเทียบ Flow Meter ที่อยู่ในช่วง Range ต่ำ หากเครื่องมืออยู่ในช่วง Range สูงๆ ควรใช้วิธีการสอบเทียบโดยวิธี Calibration System by Mobile Calibration Serviceจะเหมาะสมกับเครื่องมือมากกว่า

 

ผู้เขียน  Leader ลูกคิด

 

 

การสอบเทียบ Flow นอกสถานที่? การทำงานพร้อมการสอบเทียบ

ขอใบเสนอราคา  ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

บริการสอบเทียบ Flow